Jak se chránit v astrálním světě?

Často se nás ptáte, jak je vhodné se chránit při setkání s nechtěnou bytostí, nebo při negativním působením? Nutno říci, že k těmto zážitkům dochází v astrálním světě velmi zřídka a povětšinou chybou vlastní neovládnuté mysli a strachu. Když se bojíme bytostí a vypustoupíme astrálně, je šance, že se zde s bytostmi setkáme. Ve chvíli, kdy máme nastaveno, že astrální cestování je bezpečné a láskyplné, přesné takové bude. V astrálním světě se veškeré naše myšlenky stávají během okamžiku realitou. Proto i v samotném kurzu astrálního cestování se věnujeme nejprve přípravě, ovládnutí vlastní mysli, sebepoznání, zbavení se veškerých strachů a otázek a až následně jdeme do čisté praxe astrálního cestování.

Jistota

Uvedeme zde velmi silnou ochranu, která pomáhá i v těch nejtěžších chvílích. Je ale nutné udržet v době konání ochrany mysl čistou. Proto délku přizpůsobte svým možnostem. Toto cvičení je dobré provádět i několikrát denně, abychom v něm získali jistotu a cvik a během astrálního cestování jsme v sobě nemuseli pracně hledat myšlenky, ale vše bylo již čisté a intuitivní. Zároveň takováto ochrana vám pomůže udržet si přes den dobrou náladu a být více vědomý a svůj. 

1. Vizualizujte si, jak se shora do vaší hlavy vtéká proud bílé světelné síly, která postupně naplňuje celé vaše tělo. Veškeré případné šedivé síly, které by se ve vás nacházely, jsou světlem přeměněny na bílé, případně odvedeny přes nohy do země.

2. Jakmile budete mít vaše tělo dokonale naplněno bílou pomocnou a uzdravující silou, pak ji nechte vyzařovat skrze vás i do prostoru asi jednoho metru okolo vás. Při řádném nashromáždění lze sílu vidět jako mlhovinu.

3. A nakonec si vytvořte okolo sebe a nashromážděné mlhoviny ochrannou bariéru. Nejlépe tedy opět pomocí bílé síly vytvoříte jakýsi obal.

Srovnání najdeme s vajíčkem. Žloutek je tělo, bílek je metrová mlhovina a skořápka je bariéra. Udělejte si tuto ochranu/ sféru  všude okolo vás, obklopte se těmito pomocnými tvořivými a ochrannými silami. Bariéru musíme cítit až fyzicky, čím více, tím lépe vás bude chránit, neboť to právě vy tvoříte váš život.

Ve své Síle se nacházíte stále

Vizualizaci i procítění je vhodné vytvářet ráno, přes den i  večer. Zcela přijímejte, že se ocitáte nyní ve své vlastní Síle, ve své vlastní cestě životem a jdete svou cestou, kterou jste vytvořili vy.

Až budete astrální cestovatelé, budete svou astrální sílu doslova cítit až jako majetek. Jako váš svět, neboť doslova vytváříte váš svět, kterým dáváte ostatním lidem možnost jej okusit… Užijte si právě proto svůj svět. Tvořte svůj svět.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat