Vaše charisma určuje kvalitu života

Jaké máte vlastnosti a které životní situace je u vás probouzí k životu? Zamyslete se právě teď sami nad sebou.

Vypište si veškeré vaše vlastnosti a začněte se pozorovat během celého dne. Toto důležité uvědomění nám může zlepšit život, pakliže to ale neuděláme, zůstaneme jen loutkami, které se nechávají vláčet okolním světem.

Každý chceme žít život nejlépe jak lze, proto si věnujme čas jen pro sebe a zamyšlení se nad sebou samým. Vlastnost je individuální popis každého jedince. Souhrn našich vlastností nám dodává vnitřní integraci. Dík jejich unikátní kombinaci a jedinečného způsobu vnímání a prožívání jednotlivých vlastností se stáváme odlišnými od ostatních lidí – máme své unikátní charisma.

Z hlediska psychologie má vlastnost mnoho kategorií. Jedná se například o temperament, povahové vlastnosti, zájmy, schopnosti, inteligence, ideály, hodnoty, zvyky atd. Z pohledu jemnohmotného je i samotná vlastnost pouze formou energie.

Vlastnost je to první a poslední. Jsou to naše myšlenky a naše reakce na ně. Podle kvalit našich vlastností vidíme a hodnotíme kvalitu světa. Vnější svět má miliony podob, ale pro nás je to pouze jedna jediná a to ta, kterou jsme schopni vnímat přes naše vlastnosti.

Krásný a velice pravdivý je příklad se sklenicí vody, kterou někdo vnímá zpola plnou a druhý člověk, který se ve stejný okamžik dívá na tu samou sklenici s vodou ji vidí zpola prázdnou. Je tedy vidět, že jen naše vlastnosti ovlivňují to, jaký prožíváme život. Na prvním místě potřebujeme k užívání tohoto světa fyzická těla a hned na to kvalitní vlastnosti. Jen díky vytříbeným vlastnostem můžeme prožívat dokonalý svět.

Pakliže chceme změnit náš život, naši realitu, která je kolem nás, je jediným východiskem změnit naše charisma. O jak velkou změnu se bude jednat, záleží pouze na našich životních cílech. Možná bude stačit jen malinko poupravit, ale také je možnost, že projdeme radikální životní změnou. Odměnou nám poté bude život, který nás bude naplňovat a bude splňovat námi nastavená pravidla a požadavky.

  1. Je to jen váš život, jak ovládáte svou vlastní mysl? Otestujte se.
  2. Rozvoji charisma se věnujeme na v Astrální akademii.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat