Jakou smlouvu jsme všichni podepsali?

Nyní jsi v těle, ale jaké to bylo předtím? Čím jsi si prošel? Jako duch vstupuješ na Zemi a přijímáš tak místní pravidla a zákonistosti, ale ne ty běžné, které znáš... Co vše jsi uzavřel formou duševní smlouvy před narozením? 

§1) Obdržíš tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo.
§2) Obdržíš mozek. Může být výhodné ho používat.
§3) Obdržíš srdce. Nejlepších výsledků dosáhneš, když se mozek a srdce používají vyváženě.
§4) Obdržíš lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako ty, ani je od tebe nemůže přebrat.
§5) Můžeš dělat cokoliv chceš. Všechno, co uděláš druhým, se k tobě vrátí zpátky.
§6) Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělení.)
§7) Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost.)
§8) Dostaneš zrcadla, aby jsi se mohl učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby ti ukazovala, co je v tobě.
§9) Pokud se tvé tělo zničí nebo přestane fungovat, dostaneš nové. (Může dojít k čekacím lhůtám.)
§10) Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
§11) Co je uspokojivé, to určuješ jen ty sám!

Užitečné pokyny a tipy pro vtělení

1) Není cílem mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
2) Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
3) Nemusíš se řídit chybami ostatních.
4) Pravidla tu jsou od toho, aby se přezkoumala.
5) Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
6) Nemůžeš nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
7) Čas je iluze!
8) Máš přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve tvém srdci.
9) Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
10) Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
11) Nikdo ti nemůže odebrat zodpovědnost.
12) Násilí nikdy nevede k řešení.
13) Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
14) Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
15) Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že to je správné.
16) Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
17) Můžeš podat žádost o odpuštění.
18) Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
19) Jsi milován. (I když jsi v Bronxu nebo v Somálsku.) Všechno ostatní je klam.
20) Lekce jsou zvláštní příležitosti k vývoji a nemají špatné záměry.
21) Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
22) Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
23) Dostáváš příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit.
24) Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle ani v mozku.
25) Pohrávat si se svým tělem je tvé právo. Pohrávat si s tělem ostatních vyžaduje jejich souhlas.
26) Snažit se opisovat nemá smysl!
27) Ten, kdo ti nabízí životní pojištění, je podvodník.
28) Svévolné ukončení vtělení vede ke spoustě zbytečného papírování.
29) Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží zmatení.
30) Nejde o to být první.
31) Nejde o to vypadat chladně a odměřeně.
32) Nikdo ve tvé situaci nevypadá lépe než ty.
33) Nejsi jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
34) Jelikož jsi s touto smlouvou souhlasil, je zbytečné stěžovat si na to, že jsi tady.

Autor Jo Conrad, 15.3.2002
 

Fakt: Toto poznání prožiješ přímo na sobě, ihned při prvním astrálním vystoupení. Poznej svět za hmotou a probuď své vědomí, které celou dobu cítíš v nitru sama sebe. Neboť toto jsi ty a tvůj svět, tvá realita a život. Jak s ním naložíš? 

......PROBUĎ SVOU JASNOVIDNOST......

ZDARMA

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat