Setkání s partnerem v lucidním snu. Příběh a návod.

Neprožíváš zde žízeň, ani únavu... Chceš být na nejvyšší hoře světa? Stačí pouze pomyslet! Chceš se prolétnout nad oceánem? Ihned reálně cítíš své tělo, jak ho ovívá vzduch i s veškerými vjemy, jež zažívají ptáci při letu. Však ano, známe to přece všichni, tyto sny patří mezi nejoblíbenější a takto si je můžete dopřávat třeba každý večer, vědomě!

Proč lucidně snít

Získáš nekonečné hřiště pro tvoření vlastní reality a plnění přání. Zde můžeš doslova cokoli, od hraní až po tvoření reálných projektů, které ve snové realitě testuješ a následně je pouze stvoříš ve hmotě. Zároveň jsi si vědom sám sebe i během spánku. Přeci není v pořádku večer usnout a ráno se vzbudit a přibližně 8 hodin přenechat vládu nad námi samými... čemu? komu? 

Základem pro lucidní sny je vědomý den, ve kterém žiješ nejkrásnější život. Denní i snové stavy jsou propojené. Však to znáš, večer usínáš s láskou a navzájem si říkáte: „Necháme si zdát společné sny“ a ono se opravdu někdy zadaří! 

Schopnost žít vědomě i ve snech se daří s dlouhodobým záměrem. Večer necháme fyzické tělo plně uvolnit a těsně před jeho usnutím se ladíme na myšlenku „Vědomě sním, ovládám svou snovou realitu“.

Fakt: Většina zájemců o vědomé sny nejde dostatečně hluboko a končí velice brzy. Ano, lucidní sny si můžeš jen zkusit… nebo jít mnohem, mnohem dále. Kdo tak jednou učiní, již nepřestane, neboť nalezne velkou Sílu a poznání, pochopení tohoto světa. Vyžaduje to však opravdovou touho po poznání, neboť to co nalezneme, je nečekaně dokonalé. Například někteří Vládce Síly (studenti Astrální akademie) se specializují na snění a dosahují úžasných výsledků, jenž přesahují až do hmoty…

Snový svět

Jak vypadá lucidní sen, nebo dokonce partnerský lucidní sen? Uvedu vás od usnutí, kdy propadnutí do spánku bylo náhlé. Ocitám se v dlouhé chodbě, stojím ve frontě lidí čekající na otevření dveří do třídy. Realita je velmi věrná, vše je dokonalé, jen podlaha je bez detailů a kraje se nepatrně vlní. Přede mnou stojí přítelkyně, dívám se na ní, ale ona mě nepoznává… „Co to? Proč se ke mně nehlásí?“

Klíčové je uvědomění snu

V tom mi to došlo! Já do školy už nechodím, nikdy jsem nebyl na tomto místě a navíc je vyloučené, aby mě partnerka neznala! Jsem ve snu! V tom se snová realita začíná lehce rozpadat, podlaha je vláčná a má mysl se právě osvobodila od tématu. Jsem stále na chodbě, ale myšlenkami vím, že si teď mohu dělat cokoliv! 

Vzpomínám si na rozhovor ze dne, kdy mě přítelkyně chtěla vzít do školy. „Tak proto jsem na tak divném místě! Jsme v jejím snu“. V tu chvíli mi bylo jasné, že nesmím vytvořený sen rychle měnit, jinak se mi přítelkyně probudí a bude po společném lucidním snění. Zůstávám proto na místě a hledím na lidi okolo nás, nikoho stále nepoznávám, jsem s jejími spolužáky. Hledím přítelkyni do očí, ona se na mě podívá a stále nepoznává, dívá se podruhé, nic… potřetí, nic… ale na popáté se jí rozzářily oči, ihned ke mě utíká a dlouho se objímáme.

Ale stále jsme v jejím snu. Povídá, že jdeme pozdě! Přicházíme do třídy již plné studentů. A právě tuto chvíli jsem si užil, vždyť jsem ve snu! Schválně, kam až daleko to nechá přítelkyně dojít.

Hrajte si se snem, měňte jej

Vcházím do třídy s pozdviženou hlavou a nechávám se s plnou parádou vítat profesorem i třídou. Usedám, zatímco přítelkyně se mi opět ponořila hluboko do snové reality a usedá na jiné místo. Začíná přednáška, která ve snu nedávala žádné kvalitní informace, spíše jen zážitek důležitého sezení.

Napadá mě: „A to teda ne, je to náš sen, tak si ho užijeme“. Přebírám iniciativu a vyptávám se na odborná témata, ač o nich nevím vůbec nic, ale protože jsem zcela samozřejmě napojen na snové Vědomí, tak za chvíli perlím a vedu přednášku už jen já. (Vědomí, Snové Vědomí, Astrální Vědomí či Akášická knihovna je zdroj veškerého vědění, jakási wikipedie, či kolektivní vědomí všech bytostí, kam se veškeré myšlenky zapisují.) A konečně to přítelkyni trklo! „To je nesmyslné, proč nesedím se Sidrisem a co to říká za věci?!“

V tu chvíli se přítelkyně probouzí do snové reality a již plně cítí možnosti, které se nám naskýtají. Přidává se k odborným otázkám a uchechtáváme nad zábavnou situací, že čím víc se probouzíme, tím méně jsme napojeni na snové prostředí a tím více se sen snaží nás vtáhnout zpátky. Ale… tady vážně být nechceme, hurá si užít jiného a krásného místa!

Tvořte si svou snovou realitu, libo tango?

Nacházíme se ve voňavé podkrovní místnosti osvícené svíčkami. „Hm, co bychom tak mohli pro začátek zkusit? Tanec!!“. Hudba se sama spustila, ruce se propletly a těla připravila do tanečního pohybu… Tak nádherné, tančíme jako v běžném životě! Ale tady můžeme více! Chceme tančit Tango De La Muerte jako profesionálové! A v tu chvíli se naskytl dokonalý tanec, vypilovaný do každého pohybu! Jen naše tváře se chechtají z nadšenosti světa neomezených možností!

Nejsou zde žádné nutkavé potřeby jako únava a žízeň… Jen si plníš své tužby! 

Jak reaguje sebezáchovný pud snu

Tentokrát jsem se chtěl společným snem nechat překvapit… A to byla počáteční chyba, která se nám ukáže v dalších odstavcích našeho příběhu… přestal jsem totiž sen vést, ale začal vést on mě… S jakou další realitou tedy přijde?

A hele, v mžiku jsme v ohromné místnosti podobné hradu, nebo radnici! Čekáme, ale nic se neděje…. Z dlouhé chvíle si pouhým pomyšlením sázíme stromy, potok přes schody, teplé ovzduší, a už je místnost příjemnější.

Obrovskými hlavními dveřmi přichází dobrý přítel, a tak k němu běžíme a navzájem si říkáme: „Pooojď, bude zábava, zkusíme ho také probudit!“. Utíkáme za ním a ptáme se, jaké je venku počasí. On se podívá skrze vstupní dveře: "Sněží."
Uchechtli jsme se a vmžiku změnili počasí: „A co teď?“, ptáme se. Stál jakoby nic a že prý svítí slunce. Vůbec mu ale nepřišlo divné, že se počasí tak střídá. Měníme počasí pomalu každou sekundu! On zarytě odchází a jde si zas po svých. Holt některým lidem můžete ukázat cokoliv, ale neproberou se.

Tip: Vědomé sny prožívej pouze s lidmi, kteří se o cestu Snivce zajímají vědomě. Ani v běžném životě občas něco specifického nevysvětlíš příteli, který se o dané téma nezajímá, natož ve snu…. Neztrácej zbytečně své snové vědomí a Sílu.

Vždy musíš vědět co chceš, jinak sen převezme vedení

Nepovedené působení a rozhovor s dobrým přítelem mě vtáhl do reality snu a ten mě začal vést svým vlastním příběhem. Přítelkyně již odešla zpět do fyzického těla a já byl navštíven místním radním, který byl velmi rozhořčen, že si jen tak měníme počasí, jak se nám usmyslí. Rád by zapálil svíci, která situaci urovná a jestli nemám nic proti. Nenamítal jsem, ale již tento pouhý rozhovor, toto vyrušení mě vtáhlo opět do snu o svíčce a snového prostředí s velkou místností plnou lidí. Stále jsem si uvědomoval, že jde o sen, ale již jsem ho neměl pod kontrolou.

Buď aktivní tvůrce svého snu

Byl jsem zvědavý, co se bude dít dál a tak jsem jen vyčkával opřený o židli, než mi došlo, že se snu začínám podvolovat a za chvíli bych tak přišel i o svou mysl. Pomáhám si: “Jsem Vládce Síly Snivec, ne obdivovatel snů, ale jejich tvořitel!”

Pokud bych podlehl tomu krásnému pocitu, že se právě teď ocitám v tom nejzajímavějším příběhu všech dob, tak bych byl opět pouhou loutkou v příběhu, jako se děje v běžných snech. „Přeci se ale nevzdám svého lucidního snu, to teda ne!“ Započal jsem opět ovlivňovat sen, ale on se prostřednictvím radního vzpouzel! Stále vytvářím světlo, on tmu, světlo, tma, světlo, tma… A v tom přicházím k pochopení, že sním realitu radního! To on (radní = sen) se mě snaží přemluvit, že světlo dělám já a on zas tmu. Proto v mžiku klidním mysl a veškeré tvoření ustává… !

SOS: Má osobní snová sféra

Ocitám se již v dobře známé sféře, kde je člověk šťastný sám o sobě. Nic ho nesvědí, nic nepotřebuje, na nic nemyslí. Člověk je zde šťastný… Pocit klidu, lásky a bezpečí…

Díky vstupu do této osobní snové sféry jsem opět došel k dalšímu zcela reálně prožitému pochopení, že na světě není nic důležitého, není nic, co bychom museli dělat, vlastnit, získat… Nejsou žádné vlastnosti, které by byly dobré/špatné, jemné/hrubé, světlo/tma.. Vše je to jen hra, kterou jsme si vybrali, abychom získali zážitky, prožitky a pochopení. Když se proto vydáme za hmotný svět, za svět snů a ještě mnohem dále, tak zjistíme, že NIC je všechno a všechno je nic. Jen šťestí…

Vědomé probuzení stojí za to

Ve chvíli tohoto pochopení jsem byl navrácen do hmotného těla a prožil né probuzení, ale sledování svého těla, zcela reálně… a následně vědomé otevření očí, s tělem již v plné síle!

Zážitek vědomého snění jsme schopni prožívat všichni. Proč se nechat v noci unášet často nesmyslným a zmateným příběhem bez naší účasti, když můžeme žít nejen ve dne, ale zcela vědomě i v noci, když tělo odpočívá!?!

Velmi účinný návod

Získání schopnosti vědomého lucidního snění bys měl věnovat každý den chviličku času a trénovat:

1) Ovládnutí své mysli skrze návod.

2) Každý večer usínat s vědomou myšlenkou a touhou po vědomém snění: “Vědomě sním." Toto opakuj až do úplného usnutí.

3) Kontrola reality: Je mnoho způsobů, jak tento test provádět. Nejúčiněji se nám osvědčilo se co nejčastěji zastavit během dne, rozhlédnout se kolem sebe, zda je vše reálné a následně provést nereálnou věc. Například pomocí myšlenky vytvořit před sebou strom. Vše je třeba brát velmi vážně, jako kdybychom vytvoření stromu byli schopni - ve snu toto dokážeš a hned si uvědomíš, která bije. :)

4) Zapisování snů: Ano, pro většinu lidí velmi nezábavná činnost, ale pro lucidní sny zcela nezbytná. Ráno po probuzení si zapsat veškeré sny a večer před spaním si svůj deník pročítat a co nejreálněji sen opět prožívat v bdělém stavu. Tím se mnoho násobně zvýší šance, že se opět ocitneš v tom samém snu a k probuzení ve snu, je tedy již jen krůček. 

Gratuluji! Dřív nebo později přijde každému, jen příteli vydrž!

Jako Vládci Síly se reálně setkáváme ve snu

Jděme mnohem dále… jako malý příklad se vědomě, reálně a potvrditelně setkávejme ve snu s více přáteli a předávejme si zcela konrétní informace! Chce to však již této cestě věnovat životní náplň všech zúčastněných. Proto se vědomé lucidní sny reálně učíme v Astrální akademii.

Jaké máte zkušenosti vy?

“Co se týká poznávání jemnohmotného světa, tak se mi to postupně vše otevírá. Ze začátku po tvé přednášce o Astrálním cestování a Vědomých snech, jsem  v ten samý den byl v jednom snu, kde jsem si řekl, že chci astrálně vystoupit a “oddělil” jsem se v tom snovém světě a měl tam parádní volnost a vše viděl krásně živě a mohl si létat a vše testovat. Vlastně taková pěkná simulace a příprava na AC. Ty zážitky se mi postupně stupňují. Často je to ve snových svetech, které jsou už defakto vytvořené a já si na ně hodně často i vzpomenu, když se tam dostanu. Takových světů mám celkem hodně a pravidelně se do nich každou noc navracím. Miluju tu možnost, když si uvědomím, že mohu létat a jen tak třeba pozorovat stromy. To je pro mě vždy ten nejlepší zážitek.”
Jan

 

“Ráno jsem se probudil a byl jsem ještě v lehké dřímotě. Najednou jsem si uvědomil, že bych chtěl zase zkusit opustit tělo, tak jsem si představoval, jak se odděluje vědomí a naciťuju astrální tělo. Pak jsem se asi během 10-15 vteřin oddělil od těla a vyletěl – mohl jsem normálně chodit po pokoji a létat. Byl večer v tom okamžiku a viděl jsem své tělo, jak leží na posteli a když jsem proletěl nad snoubenkou, tak jsem viděl, jak si něčeho všimla, ale nevěděla čeho, takže zase pokračovala ve spánku. Já mezitím se snažil nějak ověřit, zda je skutečné, to co vidím. Proletěl jsem proto oknem a vznášel jsem se nad ulicí ve větší výšce. Najednou mi ale došlo, že se zřejmě nejedná o typické AC, protoze na naší ulici byla potopa a změnila se v řeku. Na chodníku bylo asi metr vody a nějaký chlapek v pracovních věcech (takových těch reflexnich – měl na hlavě i čelovku) držel před sebou mapu a ještě se s někým radil. Vše bylo hodně skutečné a bylo úžasné, že mohu létat, což je moje nejoblíbenější disciplína ve všech těchto zážitcích a jen tak vše pozorovat a uvědomovat si, jak je to na pohled skutečné a že plně vnímám všemi smysly, mohu cítit tělo, které je tak příjemné a jakoby nabité energií, jejíž proud cítím. I když se jednalo zřejmě o Lucidní snění (ale živější, než jsem kdy zažil a dokonce v pokoji!), byl to parádní zážitek.”
Petr

 

“Měl jsem bežný sen, kde se mi ke konci zdálo, že mi učitelka (učila nás na střední fyziku – velmi zásadová žena ve věku asi přes skoro 70ti let) dala za úkol ji přeložit 2 A4 papíry z angličtiny do češtiny. Tak jsem na tom pracoval a překládal, když najednou řekla, že už musíme odevzdávat diktát, který se zrovna psal, ale já překládal a nemohl jsem tedy zvládat obojí. Tak jsem byl naštvaný a snažil se jí vysvětlit, že to není možné stihnout. Ona to ale nechápala, tak jsem se naštval a uvědomil si, že vlastně mohu létat. Stál jsem pak následně v K. Varech v centru města (Tržnice) a pomalu se vznášel a nabýval většího a většího uvědomění a reálnějšího zážitku, až to bylo naprosto silné a skutečné a já letěl ve velké výšce a přidával na rychlosti. Letěl jsem nesmírně rychle jako tryskáč a užíval si to dokonale! Naprostá  paráda! Celý ten let trval asi 15-20 vteřin, ale naprosto úžasný zážitek, pak už jsem cítil, že se pomalu tělo vrací k životu a snažil jsem se to ještě chvíli vydržet, ale již to nešlo, tak jsem se probudil. Tyhle zážitky mi vyvolává především to, když aspoň 30-40 minut před spaním naciťuju astrální tělo a učím se vědomě být v přítomném okamžiku a držet své vědomí i přesto, že tělo je tak příjemně uvolněné a nejraději by spalo. A tak dále držím vědomí, dokud neusnu.   Takže pokračuju v tréninku toho být bez myšlenek, pak přijde ten rozšířený stav/tranz, ve kterém setrvávám dalších třeba 20-30 minut, než usnu.”
Daniel

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat

WEBINÁŘ O ASTRÁLNÍM CESTOVÁNÍ

Ať vás o astrálním cestování zajímá cokoli - my vám vše zodpovíme jako Astrální cestovatelé. Veškeré obavy tak odpadnou a vy budete moci začít objevovat krásy nehmotného světa.

ZDARMA