Jak vidět auru

Aura je energetický obal těla skládající se z elementárních živlů. Barva aury se mění podle toho, jaký živel v těle převládá. Můžeme jí sledovat doslova na všem: lidech, zvířatech i dokonce kamenech (i když s malým vyzařováním, ale přeci).

Kdo se rozhodne vidět auru či astrální sféru, většinou vyzkouší mnoho návodů. Zde píši jednoduchý intuitivní postup, díky kterému velmi snadno získáte novou schopnost.

Jednoduchý návod pro praktické sledování aury

Po tmě si sedněte asi 2 m od bílé zdi, zapalte svíčku a dejte ji za záda (místnost osvětluje pouze svíčka).
Natáhněte svoji paži před sebe (můžete loket opřít o koleno), prsty ať směřují vzhůru a dlaň směrem ke zdi. Zrak upřete na zeď, ale přitom upřete pohled jakoby přes dlaň vaší ruky. Dívejte se na zeď, jako kdyby tam ta ruka nebyla. Tím, že budete vidět zeď ostře, se ruka rozmaže a udělá stíny. Takto zírejte 3 – 30 minut a celou dobu byste neměli mrknout, tím byste si zbytečně prodloužili učení.

Na vidění aury se nesoustřeďte – naopak smích a dobrá nálada tomu pomáhá. Berte to formou hry a vše přijde samo, nenuceně. Intuitivně se vám probudí vnímání aury, neboť tuto schopnost máme všichni vrozenou.

Po čase uvidíte okolo prstů a dlaní mlhovinový obal, stín, bílý kouř a právě to chceme.
Neříkám, že hned jistě vidíte auru, ale máte začátky! Dejte si pauzu pár minut až den a zkuste to znovu.

Teď už budete vidět zřetelněji a stačí se dokonce dívat jen velmi krátkou chvíli, aby se vám dostavil pohled na nádhernou auru. Nyní již vidíte, jak aura obtéká kolem každého prstu. Toto je hlavní aura – asi do 2 cm od těla.

Pokud budete dále procvičovat, pak jistě uvidíte i aury další – další vaše těla, která vyzařují energii (díky elektrickému a magnetickému fluidu, z kterého se skládá). Druhou auru můžeme vidět asi 5 cm od těla. Další asi 20 cm, pak 50 cm, 100 cm. Zdravý člověk září okolo sebe 1-2 m aurou a pokud budete velmi vnímavý, pak uvidíte, že je naprosto běžné, aby člověk vyzařoval 10 m i 100 m.

Každý člověk podle učení tibetských lámů dokonce dosahuje aurou na vzdálenost 10 km.

Zření se stále vylepšuje

Abyste měli detailní pohled a ukázaly se i barvy, tak se takto bavte každý den. Sledujte auru při jízdě autobusem, autem, při chůzi po ulici za lidmi, nebo když se jen procházíte přírodou. Díky tomu se můžete při cestě dívat na aury lidí okolo vás, nebo i na stromy. U lidí pozorujte především hlavu, tam je aurické vyzařování často nejsilnější, ale hlavně jej neovlivňuje barva oblečení. (Ta má také svojí auru, proto se dívejte na místa s holou kůží.)

Pokud máte možnost, tak nejlépe lze sledovat aura cizí. Proto doporučuji i napoprvé se dohodnout s někým známým, abyste se učili sledovat auru od sebe navzájem. Zaměřujte se na vyzařování z hlavy, až pak podél celého těla. Jestli sedíte, nebo stojíte není důležité, hlavně aby vám to bylo pohodlné.

Někdo vidí barvy aury okamžitě, jiný po měsíci, někdo i déle, ale nakonec když chcete, tak uvidíte vše.

Získání schopnosti do 30 minut je proto velmi reálné.

K čemu je dobré vidět barvy aury

Na člověku, zvířeti, bytosti, v přírodě, na čemkoliv okolo sebe uvidíte více barev, ale většinou některé barvy převažují a každou barvu lze přiřadit k jedinečné vlastnosti, které jsme s léty vypozorovali:
 

Význam barev aury, či astrálního vhledu na druhého člověka

 

Tvořivé charismatické vlastnosti

  zdraví, otevřenost, sebepoznání
  radost, podpora, jednoduchost
  hravost, svoboda
  nadšenost, souznění
  intuice, porozumění, věrnost
  klidné prožívání, intelekt
  duchovní síla, meditační poznání
  milující, spokojený
  jemnost, láska, niterné prožívání
  rychlé reakce, nepřemýšlivost
  důvěra, naděje
  síla, moc, aktivita
  klid, soustředěnost, optimismus
  rozhodnost, sebepoznání
  umírněnost, jemnost

 

Rozkladné charismatické vlastnosti

  nemoc, uzavřenost, závislost, negativita
  pomlouvačnost, závist, žárlivost
  bezcílnost
  podrážděnost vnitřní
  ledabylost, smutek
  domýšlivost, tvrdošíjnost
  zneužití duchovní síly
  chamtivý, hledající
  zrada, smutek
  zadumanost
  plánovité svržení, pikle
  namyšlenost, podvod, útok
  roztěkanost, náladovost
  pevnost, osobní zpomalenost
  podrážděnost

Společný nácvik astrálního cestování

Jdeme spolu online do praxe.
Seminář + nácvik astrálního cestování
+ na tebe čeká 🎁 

Rezervace zde

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat