Výzkum US armády: Mimotělní cestování potvrzeno ✅

S mimotělními prožitky máme zkušenosti od nepaměti, od kmenových šamanů, osvícení, až po moderní společnost s derealizací, prožitky klinické smrti či psychospirituální krize. Dnes jsou již témata mimotělní prožitků běžně diskutována a příjímána skrze strmě narůstající počet praktiků nejen astrálního cestování.

Do této chvíle nebylo důvěryhodné organizace, o které by se mohli zájemci i skeptici opřít. Avšak americká armáda díky výzkumu zcela fyzikálně vysvětluje mimotělní stavy, kdy se člověk dokáže svým vědomím přesouvat na metry okolo fyzického těla, ale i na desítky kilometrů vzdálená místa.

V roce 1983 se totiž americká armáda rozhodla prozkoumat techniky mimotělního cestování tehdy známé jako "Gateway proces", ku dosažení rozšířeného vědomí pomocí synchronizace mozkových hemisfér. Výsledkem výzkumu, který byl veřejnosti odhalen v roce 2003 je fascinující pohled na propojení fyziky, biologie a lidského vědomí. Tento výzkum vedl k pochopení, jak tato technika funguje a jak může být prakticky využita. V rámci tohoto výzkumu byla věnována značná pozornost mimotělnímu cestování, což přináší zajímavé poznatky.

Výzkum přispěl ke tréninkovým účelům pro potřeby členů speciálních útvarů US armády. Přestože se jedná o 40ti letý časový odstup, je důležité, že studie se ve všech ohledech a zcela bezvýjimečně vyjadřuje, že astrální cestování je skutečně možné a je možné i jeho vědecky verifikovatelná analýza. Popis praktické aplikovatelnosti získaných poznatků - nepochybně ve vojenské oblasti, tj. vlastní cíl studie - z celkem pochopitelných důvodů zveřejněný text neuvádí.

ZÁVĚR VÝZKUMU ARMÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH

 

Výzkum vedený americkou armádou se zaměřil na různé aspekty lidského vědomí, včetně možnosti mimotělního cestování, na který se spolu také zaměříme:

Tento výzkum potvrdil:

✅ Vědomí existuje mimo fyzické tělo

Výzkum ukázal, že je možné dosáhnout rozšířeného vědomí pomocí speciálních technik. Účastníci byli schopni vnímat a interagovat s různými úrovněmi svého vědomí, což naznačuje, že vědomí existuje mimo fyzické tělo.

✅  Využívaná mimotělní cestování v praxi

Účastníci výzkumu sdělovali zkušenosti, jež byly v souladu s mimotělným cestováním. Detailně popisovali vzdálená místa nebo události, k nimž by neměli přístup prostřednictvím běžných prostředků. (I běžní lidé, jenž dostali k dispozici tyto techniky, dokázali mimotělně cestovat na místa se střeženými vojenskými základnami a popisovat důvěrné informace)

✅ Praktické aplikace

Výzkum také ukázal, že techniky Gateway procesu mohou být použity pro osobní rozvoj, léčení a řešení problémů.
Účastníci byli schopni zlepšit své mentální a fyzické zdraví, řešit komplexní problémy a dosahovat osobních cílů.

V DOKUMENTU NALEZNETE

Do začátku si vytáhneme nejdůležitější informace z výsledku výzkumu, avšak originální zdrojový 30 stránkový dokument ze CIA archivu stojí k nahlédnutí a my vám jej exkluzivně přikládáme kompletně přeložený v tomto článku níže!

Mimotělní cestování, v dokumentu popisovaný jako Gateway tréninkový systém, jenž je navržený k tomu, aby zvýšil sílu, zaměření a koherenci mozkových vln mezi levou a pravou hemisférou, čímž se mění vědomí. Tato technika využívá fenoménu frekvenční následné odezvy (FFR), což znamená, že když člověk slyší zvuk na určité frekvenci, jeho mozek se snaží tuto frekvenci napodobit. Tímto způsobem lze člověka převést ze stavu bdění do stavu spánku a naopak.

Dokument se dále věnuje hypnóze, jenž umožňuje přímý přístup k různým částem mozku.

Transcendentální meditaci, jenž vytváří akustické stojaté vlny v mozkových komorách, které stimulují mozkovou kůru.

Také se věnuje Biofeedback, jenž učí levou hemisféru vizualizovat požadované výsledky a rozpoznávat pocity spojené s úspěšným přístupem k pravé hemisféře.

Synchronizaci mozkových, jenž spočívá v použití zvukových frekvencí k dosažení synchronizace mezi levou a pravou hemisférou mozku. Tímto způsobem se účastníkovi otevírají nové úrovně intuitivního poznání, které se mu nabízí ze světa. Proces zahrnuje různé techniky, které pomáhají účastníkovi dosáhnout stavu hluboké relaxace a rozšířeného vědomí.

Výzku předává i konkrétní techniky, které můžete sami vyzkoušet, abyste dosáhli rozšířeného vědomí. A protože jsme se posunuli oproti výzkumu po destíkách letech v praxi Astrální akademie již dále, předáme vám pod 9 technikami i praktické tipy navíc:

1) Technika na vyřešení problému:

 1. Najděte klidné místo a ujistěte se, že nebudete rušeni. Začněte hlubokým dýcháním a postupným uvolňováním svalů.
 2. Představte si svůj problém jako objekt před sebou. Zaměřte se na jeho detaily.
 3. Ve stavu rozšířeného vědomí naplňte své vědomí vnímáním tohoto problému a promítněte jej do vesmíru.
 4. Požádejte své Vyšší Já o pomoc a očekávejte odpověď ve formě intuice, náhlého uvědomění nebo symbolů v průběhu následujících dnů. Zaznamenávejte své vize a postřehy.

👉 Tip: Pro získání stavu rozšířeného vědomí jsme vyvinuli meditaci Zrcadlo.
👉 V komunikaci s Vyšším Já intenzivně pomůže meditaci Vesmírná konzultace.

2) Technika Vzorování pro realizaci cíle:

 1. Soustřeďte se na svůj cíl, ať už je fyzický, emocionální nebo intelektuální.
 2. Ve stavu rozšířeného vědomí si intenzivně představte, že jste již tohoto cíle dosáhli.
 3. Promítněte tuto představu do vesmíru s úmyslem, že cíl je již dosažen.

👉 Tuto techniku jsme již posunuli mnohem dále směrem díky silné meditaci Hojnost.

3) Technika: Dýchání barev

 1. Ve stavu rozšířeného vědomí si představujte různé barvy intenzivním a živým způsobem.
 2. Nechte tyto barvy rezonovat s vaším tělem a aktivovat jeho vlastní energie.
 3. Používejte barvy pro léčení a revitalizaci těla.

👉 Hodí se vám audio meditace Léčivá meditace  a audio meditace Niterná Síla

4) Technika: Nástroj energetického pruhu

 1. Představte si malou, intenzivně pulzující tečku světla.
 2. Nabijte tuto tečku obrovskou energií, dokud téměř nepulzuje.
 3. Vytvarujte tečku do podoby jiskřivého, vibrujícího válce energie.
 4. Použijte tento válec k přenášení síly z vesmíru do vybraných částí těla za účelem léčení a revitalizace.

👉 Hodí se vám audio meditace Napojeni na Univerzální Sílu

5) Technika: Dálkové vidění (mimotělní mentální cestování)

 1. Proměňte svůj energetický pruh ve vířící vortex.
 2. Skrz tento vortex pošlete svou představivost hledat nové poznatky.

👉 Hodí se vám 2,5 hodinový webinář zdarma Astrální Cestování

6) Technika: Mapa živého těla

 1. Představte si konfiguraci svého těla.
 2. Vizualizujte různé hlavní systémy těla (např. nervový, oběhový) ve vhodných barvách.
 3. Použijte energetický pruh k energizaci, vyvážení a léčení těchto systémů.

👉 Hodí se vám audio meditace Napojeni na Univerzální Sílu

7) Technika: Cesta do minulosti

 1. Ve stavu rozšířeného vědomí si představujte čas jako obrovské kolo s různými paprsky.
 2. Každý paprsek vám poskytuje přístup k jiné části vaší minulosti.
 3. Postupně procházejte jednotlivé části minulosti.

👉 Prožijte vedený vstup do minulého života na vlastní kůži, na terapeutickém lehátku v ordinacích MujTerapeut.cz

8) Technika: Objevování a tvoření budoucnosti

 1. V nejhlubších stavech rozšiřujte své vědomí mimo hranice časoprostoru.
 2. Zaměřte se na objevování budoucnosti.
 3. Postupně procházejte jednotlivé části budoucnosti.

👉Pro opravdové zájemce: Ano, prakticky prožijete v Astrální Akademii 13. stupně nahoru

9) Technika: Mimotělní zkušenosti

Pro dosažení mimotělního stavu můžete použijte následující techniky:

 1. Představte si, že se vyvalujete z těla jako z válce.
 2. Představte si, že se oddělujete od těla, až se postavíte vedle něj.
 3. Představte si, že sklouznete ven skrz hlavu nebo nohy
 4. A mnoho dalších vám přijde v praxi...

👉Proto pokud si říkáte jaké to je být mimotělní cestovatel, ano, opravdu jste schopni si vyzkoušet, nebo i přímo prožít astrální cestování v tomto roce! Kvůli tomu jsme vytvořili již úspěšný až 11 měsíční kurz AstralniCestovani.cz

 

Rozšíření lidského vědomí a sebepoznání vám věnuje fascinující možnosti Ať už se jedná o osobní rozvoj nebo praktické aplikace, tato technika slibuje nové a hluboké poznatky o naší existenci a propojení s vesmírem. Vyzkoušejte tyto techniky sami a objevte svět rozšířeného vědomí, který nabízí.

 

!!! Zcela exkluzivně originál dokument od americké armády u nás přeložen do češtiny !!!

Obsahově je charakter studie multidisciplinární, vychází z řady vědních disciplin, jejich teoretických konceptů a pojmosloví resp. terminologie, což je největší překážkou pro pochopení textu. Frekventované používání vědeckých termínů, které už z podstaty mají vždy velmi úzký, specifický význam a nelze je obvykle synonymicky nahradit, limitně brání uchopení textu a jeho převedení do srozumitelnější podoby.

A právě proto toliko děkujeme za precizní přepis a následný velmi náročný překlad a korekturu Lileth z Astrální Akademie a nejbližším přátelům Miloš Kováč a Jaroslav Hála, neboť vaše snaha o zachování důvěryhodnosti a srozumitelnosti je obdivuhodná. 

👉 Za nás už jen přiložíme rizika astrálního cestování, včetně originálních témat do hloubky.

Přeložený dokument přikládáme níže:

 

 

 

Schváleno pro vydání 2003/09/10: CIA-RDP96-00788R00170021 0016-5

ODDĚLENÍ ARMÁDY
ARMÁDNÍ OPERAČNÍ SKUPINA
ARMÁDNÍ INTELIGENCE A BEZPEČNOSTNÍ VELENÍ
FORT GEORGE G. MEADE, MARYLAND 20755

Předmět: Analýza a hodnocení: procesu brány 
Pro: Velitel operační skupiny americké armády 
Fort Meade, MD 20755

 

1. Dali jste mi za úkol poskytnout hodnocení Astrálního cestování (Gateway - Brána) z hlediska její mechaniky a ultimátně její praktičnosti. Když jsem se pustil do plnění tohoto úkolu, brzy se ukázalo, že k posouzení platnosti a praktičnosti procesu, musím provést dostatek podpůrného výzkumu a analýzy pro plné pochopení, jak a proč tento proces funguje. Upřímně řečeno, pane, ukázalo se, že to bude nesmírně složitá a obtížná záležitost. Zpočátku, na základě rozhovorů s lékařem, který se mnou absolvoval školení na Astrální cestování, jsem se uchýlil k biomedicínským modelům vyvinutým Itzhakem Bentovem, abych získal informace týkající se fyzických aspektů procesu. Pak jsem zjistil, že je nutné ponořit se do různých zdrojů k získání informací týkajících se kvantové mechaniky, abych byl schopen popsat povahu a fungování lidského vědomí. Musel jsem být schopen sestavit vědecky platný a přiměřeně jasný model toho, jak vědomí funguje pod vlivem techniky synchronizace mozkových hemisfér, kterou používá Astrální cestování (Gateway). Jakmile to bylo provedeno, další krok zahrnoval použití teoretické fyziky, aby se vysvětlil charakter časoprostorové dimenze a prostředky, jimiž ji rozšířené lidské vědomí přesahuje při dosahování cílů Astrálního cestování. Nakonec jsem znovu potřeboval použít fyziku k převedení celého fenoménu mimotělních stavů do jazyka fyzikální vědy, abych odstranil stigma okultních konotací s tímto fenoménem spojeným a umístil jej do referenčního rámce vhodného pro objektivní posouzení. 

2. Tento narativ jsem začal stručnou profilací základních biomedicínských faktorů týkajících se souvisejících technik, jako je hypnóza, biofeedback a transcendentální meditace, aby bylo možné jejich cíle a způsob fungování porovnat v mysli čtenáře s Astrálním cestováním a vyvinout model objasňující základní mechaniku tohoto fungování. Navíc je tento úvodní materiál užitečný při podpoře závěrů tohoto narativu. Naznačuji, že občas tyto související techniky mohou poskytnout užitečné vstupní body pro urychlení pohybu/vstupu do Astrálního cestování. 

3. Niels Bohr, renomovaný fyzik, jednou odpověděl na stížnosti svého syna ohledně omezené povahy určitých pojmů ve fyzice slovy: "Ty nemyslíš, ty pouze uvažuješ logicky." Fyzika změněného lidského vědomí se zabývá některými konceptualizacemi, které nejsou snadno uchopitelné nebo vizualizovatelné v kontextu běžného výhradně lineárního myšlení „levé hemisféry“. Abychom si tedy vypůjčili způsob vyjádření Dr. Bohra, části tohoto narativu budou vyžadovat nejen logiku, ale i dotek intuitivního vhledu pravé hemisféry, aby bylo dosaženo úplného a dostačujícího uchopení příslušných pojmů. Nicméně, jakmile tohoto bude dosaženo, jsem přesvědčen, že jejich konstrukce a aplikace obstojí ve zkoušce racionální kritiky. 

4. Paradoxně, když jsem zašel tak daleko, abych se vyhnul vynášení soudů založených na okultním nebo dogmatickém referenčním rámci, jsem zjistil, že je nutné se alespoň krátce vrátit k otázce dopadu zkušenosti s Astrálním cestováním na obecné systémy víry. Učinil jsem tak proto, že ačkoliv bylo nezbytné vyhnout se pokusům o provedení hodnocení v kontextu těchto systémů, cítil jsem, že je nutné po dokončení analýzy poukázat na to, že výsledné závěry nepodlamují/nenarušují základní proudy, ať už východních či západních systémů víry. Není-li tento bod jasně dán, existuje nebezpečí, že někteří lidé odmítnou celý koncept Astrálního cestování v mylném přesvědčení, že je v rozporu, a tedy vzdálený všemu, co považují za správné a pravdivé.

5. Tato studie rozhodně není navržena jako završující pohled na toto téma. Doufám však, že platnost její dané struktury a základních pojmů, na kterých je založena, z ní učiní užitečnou příručku pro ostatní pracovníky USAINSCOM, kteří jsou povinni absolvovat školení Astrálního cestování nebo kteří pracují s materiály Astrálního cestování.

WAYNE M. MCDONNELL - LTC, MI, -  Velitel, Det 0 

1. Úvod. Abychom popsali techniku Monroe Institutu pro dosažení změněných stavů vědomí ("Astrální cestování“) pracující se synchronizací mozkových hemisfér neboli "Hemi-sync", pak nejúčinnějším způsobem, jak začít, je stručně popsat výchozí mechaniku, která je podstatou funkčnosti souvisejících metod jako je hypnóza, transcendentální meditace a biofeedback. Nejjednodušší způsob jak efektivně popsat, co Astrální cestování je, že začneme krátkým představením těchto souvisejících technik, které sdílejí některé společné aspekty s Astrálním cestováním, ale které jsou přesto odlišné. Tímto způsobem hned na začátku vytvoříme referenční rámec, který nám poskytne užitečné koncepty pro osvětlení a pochopení Astrálního cestování vzhledem k ostatním metodám, na které se můžeme odkázat v průběhu další práce. 

2. Hypnóza. Podle teorií psychologa Ronalda Stonea a biomedicínských inženýrských modelů Itshaka Bentova, je hypnóza v podstatě „technikou, která umožňuje získání přímého přístupu do senzorické motorické kůry a „center potěšení“ a nižších mozkových (emocionálních) částí (a souvisejících center potěšení) pravé strany mozku člověka, a to při úspěšném odpojení funkce screeningu stimulů levé hemisféry mozku. Levá hemisféra mozku slouží jako sebepoznávací, verbální a lineárně uvažující složka mysli. Plní funkci screeningu příchozích podnětů kategorizací, hodnocením a přiřazováním významu před tím, než umožní jejich průchod do pravé hemisféry mysli. Zdá se, že pravá hemisféra, která funguje jako nekritická, holistická, neverbální a na vzorce orientovaná složka mysli, absolutně přijímá to, co jí předává levá hemisféra. V důsledku toho, pokud lze levou hemisféru rozptýlit nudou nebo snížením pozornosti uvedením do ospalého, polospánkového stavu, pak mohou vnější podněty jako hypnotické sugesce bez problémů (odezvy) proniknout do pravé hemisféry, kde jsou přijaty a ihned spouští konání (jsou vyslyšeny). Výsledkem může být emocionální reakce, která vychází z dolní mozkové oblasti, dále senzorické/motorické reakce vyžadující zapojení mozkové kůry a tak dále. Jak senzorická, tak motorická kůra pravé mozkové části obsahuje sekvenci bodů známou jako "homunkulus", která odpovídá bodům v těle (viz obr. 1, další strana). Stimulace odpovídající oblasti na kortexu způsobí přechodnou reakci v přidružené části těla. V důsledku toho vyvolání domněnky, že levá noha je necitlivá, pokud se tato bez problému (odezvy z levé hemisféry) dostane do pravé hemisféry a je odkázána na odpovídající oblast smyslového kortexu, bude mít za následek vygenerování elektrické reakce, která vyvolá pocit necitlivosti. Podobně, podnět, že daná osoba zažívá pocit štěstí a pohody, by byl předán do odpovídajících center potěšení umístěných v dolní mozkové části nebo v kůře pravé hemisféry, čímž by se vyvolal prvotně daný pocit euforie. Finálně, pak na návrhy, které informují hypnotický subjekt o tom, že se těší zvýšené schopnosti koncentrace nebo síle paměti, by byla reakce v pravé hemisféře taková, že by zpřístupnila nevyužité kapacity k uložení informací, ač ta jsou obvykle držena v záloze levou hemisférou v důsledku jejích kontrolních a jiných procesů. Tento aspekt se stane významným v kontextu Astrálního cestování, kdy bude pozornost věnována zkoumání způsobu, jakým může být hypnóza použita k urychlení pokroku v prvotních fázích Astrálního cestování.

 


1. Dali jste mi za úkol poskytnout hodnocení Zážitku Brány z hlediska fungování a v konečném důsledku i využitelnosti. Hned na začátku mé snahy se ukázalo, že k posouzení hodnověrnosti a praktičnosti procesu musím udělat dostatek dodatečného výzkumu a analýzy, abych plně pochopil, jak a proč tento proces funguje. Upřímně řečeno, pane, ukázalo se, že to byla mimořádně komplexní a náročná záležitost. Zpočátku, na základě rozhovorů s lékařem, který se mnou absolvoval kurz Brány, jsem se obrátil na biomedicínské modely vyvinuté Itzhakem Bentovem , abych získal informace týkající se fyzikálních aspektů procesu. Potom jsem zjistil, že je třeba proniknout do různých zdrojů informací týkajících se kvantové mechaniky, abych mohl popsat povahu a fungování lidského vědomí. Musel jsem být schopen sestavit vědecky platný a přiměřeně přehledný model fungování vědomí pod vlivem techniky synchronizace mozkové hemisféry, kterou používá Brána. Jakmile to bylo hotovo, další krok zahrnoval zapojení teoretické fyziky, aby se vysvětlil charakter časoprostorové dimenze a prostředků, kterými ji rozšířené lidské vědomí překračuje při dosahování cílů Brány. Nakonec jsem opět zjistil, že je třeba použít fyziku k přenesení celého fenoménu mimotělních stavů do jazyka fyzikální vědy, aby se odstranila skvrna okultních propojení a aby se tato role dala do referenčního rámce vhodného k objektivnímu hodnocení.

2. Popis jsem začal krátkým profilováním základních biomedicínských faktorů ovlivňujících související techniky, jako je hypnóza, biofeedback a transcendentální meditace, aby se jejich účel a způsob používání dal v mysli čtenáře porovnat se zážitkem z Brány, během toho jak je popisován model jeho základního fungování. Kromě toho je tento úvodní materiál užitečný i pro pochopení závěrů tohoto článku. Naznačuji, že tyto techniky někdy pomáhají urychlovat dosažení zážitku Brány. 

3. Niels Bohr , uznávaný fyzik, jednou reagoval na stížnosti svého syna na omezenou povahu určitých pojmů ve fyzice slovy: „Nemyslíš, jen se chováš logicky“. Fyzika změněného lidského vědomí se zabývá některými tématy, která nejsou snadno uchopitelná nebo představitelná výlučně v kontextu běžného lineárního myšlení „levé hemisféry“. Abychom si tedy půjčili způsob vyjadřování Dr. Bohra , části tohoto článku budou vyžadovat nejen logiku, ale i dotek intuitivního pohledu pravé hemisféry k dosažení úplného akceptovatelného pochopení těchto témat. Ve chvíli, kdy se to podaří, jsem přesvědčen, že tyto myšlenky, jejich popis a aplikace obstojí ve zkoušce racionální kritiky.

4. Paradoxně, když jsem zašel tak daleko, abych se nesnažil vynášet úsudky na základě okultního nebo dogmatického rámce, považoval jsem za nutné vrátit se alespoň stručně k otázce vlivu Zážitku Brány na běžné způsoby uvažování. Učinil jsem tak proto, že ačkoli bylo nezbytné vyhnout se pokusům o hodnocení v kontextu takových způsobů, cítil jsem, že po dokončení analýzy je třeba poukázat na to, že výsledné závěry nezpůsobují žádný konflikt vůči základnímu hlavnímu proudu východních nebo západních systémů uvažování. Pokud tento bod není jasně stanoven, existuje nebezpečí, že někteří lidé odmítnou celý koncept Zážitku Brány v mylném přesvědčení, že je v rozporu s jejich vnímáním světa, a proto je to cizí všemu, co považují za správné a pravdivé.

5. Tato studie rozhodně není navržena tak, aby byla posledním slovem na toto téma, ale doufám, že její základní struktura a základní myšlenky, na kterých je založena, z ní udělá užitečnou příručku pro ostatní pracovníky USAINSCOM, kteří jsou povinni absolvovat školení Brány nebo pracovat s materiály Vrata. Zážitek Vrata: Synchronizace mozkové hemisféry v perspektivě.

1. Úvod. Aby bylo možné popsat techniku Monroeova institutu k dosažení změněných stavů vědomí (" Gateway Experience – Zážitek Brány") zahrnující synchronizaci mozkové hemisféry nebo " Hemi-sync ", nejúčinnějším způsobem, jak začít, je stručně definovat základní principy, které jsou základem souvisejících metod jako hypnóza, transcendentální meditace a biofeedback . Nejjednodušší je efektivně popsat, co tak, že začneme krátkým popisem těch přidružených technik, které sdílejí některé společné aspekty s Zážitkem Brány, ale které jsou přesto odlišné, tímto můžeme na začátku vytvořit referenční rámec, který poskytne užitečné přirovnání k vysvětlení a pochopení Brány předtím, než půjdeme dále.

2. Hypnóza. Podle teorií psychologa Ronalda Stonea a modelů biomedicínského inženýrství Itshaka Bentova je hypnóza v podstatě „technika, která umožňuje získání přímého přístupu k senzorické motorické části mozku, centrům potěšení a nižším cerebrálním (emocionálním) částem (a souvisejícím centrům potěšení) pravé strany lidského mozku po úspěšném odpojení funkce vnímání stimulů levé hemisféry

mozku. Levá hemisféra mozku je sebepoznávací, verbální a lineární složka myšlení. Plní funkci vnímání příchozích podnětů, jejich kategorizací, hodnocením a přiřazováním významu před jejich přechodem do pravé hemisféry mysli. Zdá se, že pravá hemisféra, která funguje jako nekritická, holistická, neverbální a na vzory orientovaná složka mozku, přijímá bez otázek to, co jí levá hemisféra předává. V důsledku toho, může-li být levá hemisféra rozptýlena buď nudou, nebo snížením pozornosti do uspávacího, polospánkového stavu, vnější podněty zahrnující hypnotické sugesce mohou bez námahy přejít do pravé hemisféry, kde jsou akceptovány a přímo vyvolávají reakci. Výsledkem může být emocionální reakce pocházející z dolní oblasti mozku, senzorické/motorické reakce vyžadující zapojení mozku atp. Senzorická i motorická kůra pravé mozkové části obsahuje sekvenci bodů známou jako „ homunkulus “, která odpovídá bodům v těle (viz ukázka 1 na další straně). Stimulace odpovídající oblasti na kůře způsobuje následnou odpověď v přidružené části těla. V důsledku toho sugesce toho, že levá noha je znecitlivěná, dosáhne-li pravé hemisféry bez odporu a je odkázána na příslušnou oblast senzorické kůry, bude mít za následek generování elektrické reakce, která vyvolá pocit necitlivosti. Podobně, sugesce, že osoba prožívá všeobecný pocit štěstí a pohody, by se dostala do příslušných center potěšení umístěných v dolní části mozku nebo v kůře pravé hemisféry, čímž by se vyvolal předpokládaný pocit euforie. Nakonec, sugesce, jako například informace hypnotickému subjektu, že má zvýšenou koncentraci nebo schopnosti paměti, by byly akceptovány v pravé hemisféře přístupem k nevyužité kapacitě pro ukládání informací, která je normálně schovaná v procesech výběru a kontroly levé hemisféry. Tento aspekt se stane významným v kontextu procesu Brány, kdy se pozornost věnuje zkoumání způsobu použití hypnózy k urychlení pokroku v počátečních stádiích Zážitku Brány.

3. Transcendentální meditace. Na druhé straně, transcendentální meditace funguje výrazně odlišným způsobem. U této techniky intenzivní a zdlouhavé cílené soustředění na proces čerpání energie do míchy nakonec vede k tomu, co se jeví jako vytvoření akustických stojatých vln v mozkových komorách, které jsou pak vedeny do šedé hmoty v mozkové kůře na pravé straně mozku. Výsledkem je, že podle Bentova tyto vlny „budou stimulovat a nakonec ‚polarizovat, kůru takovým způsobem, že bude mít tendenci vést signál podél homunkula , počínaje od prstů na nohou směrem nahoru.“ Bentův biomedicínský model, jak je popsán v knize od Lee Sannella , MD, s názvem: Kundalini -psychóza nebo transcendence, uvádí, že stojaté akustické vlny jsou výsledkem změněného rytmu srdečních zvuků, které jsou způsobeny dlouhodobým cvičením meditace a které vytvářejí sympatetické vibrace ve stěnách dutin naplněných tekutinou, které tvoří tekutinu . Kromě toho podle Bentova : „Stavy blaženosti popsané těmi, jejichž symptomy kundalini dokončily celou cestu podél hemisfér, lze vysvětlit jako samostimulaci center radosti v mozku způsobenou cirkulací, „proudu“ podél senzorické kůry.“ Bentov také poznamenává, „že většina popsaných sy levé straně těla, to znamená, že jde většinou o vývoj vyskytující se v pravé hemisféře. „Ačkoli normálně je k „vytvoření kundalini “ potřebné období meditace zahrnující intenzivní koncentraci a praxi po dobu pěti let, Bentov uvádí, že vystavení mechanickým nebo akustickým vibracím v rozsahu 4 – 7 hertzů (cyklů za sekundu) po dlouhou dobu, může přinést stejný účinek . Poznamenává také, že: „Kumulační účinek těchto vibrací může být schopen spustit spontánní fyz io-kundalini sekvenci u citlivých lidí, kteří mají obzvláště citlivý nervový systém“.  

4. Bio feedback. Třetí metodologie změny vědomí, která bude stručně popsána, je bio feedback. Bio feedback je do jisté míry jedinečný v tom, že ve skutečnosti využívá sebe poznávací schopnosti levé hemisféry k získání přístupu k takovým oblastem pravého mozku, jako je dolní mozková, motorická a smyslová kůra a různá centra bolesti nebo potěšení. Namísto potlačování levé hemisféry které se děje v hypnóze nebo ve velké míře obchází a ignoruje při transcendentální meditaci, bio feedback učí levou hemisféru nejprve vizualizovat požadovaný výsledek a pak rozpoznat pocity spojené se zážitkem úspěšného přístupu pravé hemisféry do konkrétní spodní nebo potěšení nebo jiné oblasti, způsobem potřebným k dosažení požadovaného výsledku. Speciální samo ovládaná zařízení, jako je digitální teploměr, se používají k informování levého mozku, když se mu podaří dostat pravou hemisféru do příslušné oblasti. Jakmile se to stane, levý mozek může opakovaně instruovat pravý mozek, aby vytvořil cesty tak, aby produkovaly stejné vnější, objektivně měřitelné výsledky. Tímto způsobem jsou cesty posíleny a zdokonaleny do takové míry, že vědomí levého mozku je umožněn přístup k příslušným oblastem v pravém mozku pomocí vědomých požadavků. Například, pokud si subjekt přeje zvýšit cirkulaci krve v levé noze, aby urychlil hojení, může se soustředit levým mozkem k dosažení tohoto výsledku a přitom pečlivě sledovat digitální teploměr připojený k levé noze. Když soustředěné úsilí začne dosahovat úspěchu, digitální teploměr zaznamená zvýšení teploty levé nohy. V tom momentě si subjekt může mentálně (levý mozek) spojovat prožívané vjemy s dosaženým výsledkem a může začít zdůrazňovat, pomocí vzpomínek, tentýž proces, který způsobí jeho další posílení opakováním a potvrzením. Tímto způsobem lze zablokovat bolest, zlepšit hojení, zjevně potlačit a nakonec zničit zhoubné nádory, stimulovat tělesná centra rozkoše a dosáhnout různých specifických fyziologických výsledků. Kromě toho se bio feedback může použít k výraznému zrychlení dosažení hlubokých meditačních stavů, zejména pro začátečníky, kteří nemají zkušenosti s meditačními technikami a jejichž pokrok v této metodologii je posílen efektivní vizualizací a vnějším, objektivním utvrzováním. Ukázalo se, že zobrazení vzoru mozkových vln subjektu na katodové trubici je laboratorně ověřený prostředek, pomocí kterého se subjekty mohou rychle naučit dostat se do hluboce uvolněných stavů charakterizovaných jistým druhem ticha a jedinečností mentálního soustředění se spojené s pokročilou meditací.

5. Brána a Hemi-Sync . Nyní, když jsme stručně popsali fungování základních technik ke změně nebo rozšíření vědomí, které jsou stejné jako některé z cílů nebo metod používaných v Zážitku Brány, můžeme se zaměřit na to, co tato technika ve skutečnosti zahrnuje. Zážitek z Brány je v podstatě tréninkový systém navržen tak, aby přinesl zvýšenou sílu, koncentraci a koherenci do amplitudy a frekvence výstupu mozkových vln mezi levou a pravou hemisférou, aby se změnilo vědomí, posunulo jej mimo fyzickou sféru, aby nakonec uniklo omezení času . Účastník pak získá přístup k různým úrovním intuitivních znalostí, které vesmír nabízí. To, co odlišuje Zážitek Brány od způsobů meditace, je použití techniky Hemi-Sync , která je definována v monografii trenérky Monroe Institute Melissy Jager jako „stav vědomí definovaný tehdy, když jsou EEG vzorce obou hemisfér současně stejné v amplitudě a frekvenci.“ Přestože se zdá, že Hemi-Sync je v běžném lidském vědomí spíše vzácný a má jen krátké trvání, Melissa Jager tvrdí, že: „Zvukové techniky vyvinuté Bobem Monroeem mohou vyvolat a udržet Hemi-Sync stav pomocí základních audio nahrávek s názvem Focus 3 tohoto institutu, …“ Poznamenává také, že: „Studie provedené Elmerem a Alyce Greene v Menningerově nadaci ukázaly, že subjekt s 20 lety tréninku v zenové meditaci by mohl trvale nastolit Hemi-Sync stav podle vlastního uvážení a udržet ho více než 15 minut.“ Dr. Stuart Twemlow , psychiatr a výzkumný spolupracovník Monroe Institute uvádí, že: Monroe audio systém ovlivňující mozkové vlny, podporuje soustředění mozkové energie (lze měřit jako u žárovky, ve wattech) do užšího „frekvenčního pásma“. Toto soustředění energie je podobné jógovému konceptu soustředěnosti, který můžeme přeložit v západních pojmech jako jedna myšlenka.“ Dr. Twemlow pokračuje a pozoruje, že když se jednotlivec dostává pomocí nahrávek za Focus 3, „dochází k postupnému zvětšování velikosti mozkových vln, což je míra mozkové energie nebo síly.“ 

6. Lampa nebo laser. Melissa Jager používá metaforu, aby pomohla objasnit proces zapojený do používání Hemi-Sync v zážitku brány. Poukazuje na to, že lidskou mysl v jejím přirozeném stavu lze přirovnat k obyčejné lampě, která vynakládá energii ve formě tepla i světla, ale chaotickým, nesouvislým způsobem, který svoji energii rozptyluje na širokou oblast poměrně omezené hloubky. Na druhé straně lidská mysl pod vlivem Hemi-Sync se chová podobně jako laserový paprsek, který produkuje koncentrovaný proud světla. Proud energie se promítá s úplnou koherencí frekvence i amplitudy tak, že povrchová plocha laserového paprsku obsahuje miliardu krát více koncentrované energie, než se nachází na podobném povrchu na slunci. Brána předpokládá, že když se frekvence a amplituda lidského mozku stanou koherentními, je možné začít zrychlovat obojí, takže lidská mysl brzy rezonuje na stále vyšších vibračních úrovních. Mysl se pak může sesynchronizovat se sofistikovanějšími a vzácnějšími energetickými úrovněmi ve vesmíru. Předpokládá se, že mysl, když pracuje na těchto stále vzácnějších úrovních, je schopna zpracovat takto přijaté informace přes stejnou základní matici, pomocí které dává smysl běžnému fyzickému smyslovému vstupu k dosažení významu v kognitivním kontextu. Takový význam je obvykle vnímán vizuálně ve formě symbolů, ale může být také vnímán jako úžasné záblesky holistické intuice nebo dokonce ve formě scénářů zahrnujících vizuální i sluchové vnímání. Mechanismus, kterým mysl vykonává funkci vědomí, bude podrobněji popsán později v tomto článku. 

7. Reakce na frekvenci. K dosažení synchronizace mozkových hemisfér využívá technika Hemi-Sync fenomén známý jako odezva podle frekvence, což znamená, že pokud subjekt slyší zvuk produkovaný na frekvenci, která napodobuje jednu z těch, které souvisí s funkcí lidského mozku, mozek se pokusí napodobit stejný frekvenční vzorec úpravou výstupu mozkových vln. Proto, pokud je subjekt v naprosto bdělém stavu, ale slyší zvukové frekvence, které se přibližují výstupu mozkových vln na úrovni Theta , mozek subjektu se bude snažit změnit svůj vzor mozkových vln z normální úrovně Beta na úroveň Theta . Jelikož hladina Theta je spojena se spánkem, dotyčný subjekt může přejít ze zcela bdělého stavu do stavu spánku (za předpokladu, že se tomu vědomě nebrání), když se mozek snaží synchronizovat svou vlnovou frekvenci s vlnovou frekvencí, kterou osoba slyší. Jelikož tyto frekvence mozkových vln jsou mimo spektrum zvuků, které lze slyšet v čisté formě lidským uchem, Hemi-Sync je musí produkovat na základě jiného jevu známého jako schopnost mozku odvodit frekvence „tlukotu“. Pokud je lidský mozek vystaven jedné frekvenci v levém uchu, která je 10 Hz pod jinou slyšitelnou frekvencí přehrávanou v pravém uchu, místo toho, aby slyšel jednu ze dvou slyšitelných frekvencí, mozek se rozhodne „slyšet“ rozdíl mezi nimi, frekvenci „tlukotu“. Využitím fenoménu reakce na frekvenci a pomocí techniky „tlukotajících“ frekvencí tedy systém Brány využívá Hemi-sync a další audio techniky k zavedení různých frekvencí, které se přehrávají prakticky podprahově, jen na okrajově slyšitelné úrovni. Cílem je uvolnit levou hemisféru mozku, uvést fyzické tělo do stavu virtuálního spánku a uvést levou a pravou hemisféru do synchronizace za podmínek určených k podpoře produkce stále vyšší amplitudy a frekvence výstupu mozkových vln. Slyšitelné a možná i podprahové návrhy Boba Monroea provázejí různé frekvence mozkových vln, které se někdy spouštějí spolu s jinými zvuky, jako je mořský příboj, aby maskovaly zvukové frekvence tam, kde je to žádoucí. Tímto způsobem se Brána snaží poskytnout subjektu nástroje, pomocí kterých může měnit své vědomí na základě vlastní vůle v průběhu času opakovaným používáním nahrávek tak, aby intuitivními prostředky získal přístup k novým kategoriím informací, které nejsou dostupné pro běžné vědomí.

8. Role rezonance. Harmonie mozku prostřednictvím naladění na „tlukotající“ frekvence pomocí stereo sluchátek je jen částí důvodu, proč systém Brány funguje. Je také navržen tak, aby bylo dosaženo fyzického klidu charakteristického pro hluboké transcendentální meditační stavy, které přinášejí úplnou změnu základního rezonančního vzoru spojeného se zvukovými frekvencemi produkovanými lidským tělem. Jóga, zen nebo transcendentální meditace, pokud se cvičí dostatečně dlouho, způsobí změnu zvukové frekvence, se kterou lidské srdce rezonuje v celém těle. Podle Bentova je tato změna rezonance výsledkem eliminace toho, co lékařská profese nazývá „bifurkační ozvěna“, takže zvuk srdečního tepu se může synchronně pohybovat nahoru a dolů oběhovým systémem v harmonické rezonanci přibližně sedmkrát za sekundu. Bentů popisuje roli, kterou hraje bifurkační echo takto: „Když levá srdeční komora vytlačí krev, aorta, která je elastická, se balónem vysune těsně za chlopeň a způsobí, že tlakový puls postupuje dolů podél aorty. Když tlakový puls dosáhne rozvětv (což je místo, kde se aorta rozdvojí, aby se dostala do nohou), část tlakového pulsu se odrazí a začne putovat po aortě, pokud mezitím srdce vytlačí více krve a nový tlakový puls postupuje dolů, tyto dva tlakové body se nakonec srazí někde podél aorty. a vytvoří interferenční vzor." Umístěním těla do stavu podobného spánku dosahují audio nahrávky Brány stejného cíle jako meditace v tom, že tělo uvedou do tak hlubokého uvolněného stavu, že ozvěna rozdvojení pomalu mizí, protože srdce snižuje sílu a frekvenci, se kterou tlačí krev do aorty. Výsledkem jepravidelný, rytmický sinusový vzor zvuku, který se ozývá celým tělem a stoupá do hlavy v trvalé rezonanci. Amplituda tohoto sinusového vzoru, měřená citlivým přístrojem typu seismografu, je asi trojnásobkem průměrné hlasitosti zvuku produkovaného srdcem, když funguje normálně.

9. Stimulace mozku. Bentovův biomedicínský model ukazuje, že tato rezonance má značný význam, protože se přímo přenáší do mozku a má na něj vliv. Výsledné vibrace jsou přijímány a přenášeny do samotného mozku přes tekutinou která naplňuje třetí a levou komoru umístěnou nad mozkovým kmenem. Potom se vygeneruje elektromagnetický impuls, který stimuluje mozek, aby zvýšil amplitudu a

frekvenci výstupu mozkových vln, přesně jak to pozoroval Dr. Twemlow ve svém výzkumu účinků zvuků Hemi-Sync . Mozek je také obsažen v těsné membráně zvané dura , která je zase odpružena tenkou vrstvou tekutiny umístěné mezi ním a lebkou. Když koherentní rezonance produkovaná lidským srdcem ve stavu hluboké relaxace dosáhne vrstvy tekutiny obklopující mozek, vytvoří rytmický vzor, ve kterém se mozek nepřetržitě pohybuje nahoru a dolů přibližně o 0,005 až 0,010 milimetru. Samo posilující charakter rezonančního chování zodpovídá za schopnost těla udržet tento pohyb navzdory minimální úrovni spotřebované energie. Takto celé tělo na základě vlastního mikro -pohybu funguje jako vyladěný vibrační systém, který přenáší energii v rozsahu mezi 6,8 a 7,5 Hertzy do zemské ionosféry, která sama rezonuje s frekvencí přibližně 7-7,5 Hertzů. O tomto procesu Bentů uvádí: „Toto se děje na velmi dlouhé vlnové délce asi 40 000 Km, nebo jen kolem obvodu planety. Jinými slovy, Signál z pohybu našich těl proletí světem asi za jednu sedminu vteřiny přes elektrostatické pole, ve kterém jsme ukotveni. Taková dlouhá vlnová délka nezná žádné překážky a její síla se na velké vzdálenosti příliš nesníží. tak, aby poměrně rychle navodil stav hlubokého klidu v nervovém systému a výrazně snížil krevní tlak, což způsobí, že oběhový systém, kostra a všechny ostatní systémy fyzických orgánů začnou koherentně vibrovat přibližně v 7-7,5 cyklech za hodinu. , opakující se zvukovou vlnu, která se šíří v souladu s elektrostatickým polem Země.

10. Strhávání energie. Když se tělo změní na koherentní oscilátor vibrující v harmonii s okolním elektrostatickým médiem, specifická cvičení zahrnutá ve cvičeních Brány přikazují účastníkovi vybudovat energetické pole obklopující jeho tělo, pravděpodobně pomocí energie ze zemského pole, které tělo nyní dokáže přitáhnout díky své schopnosti s ním rezonovat. Toto uvádí energetické pole těla do homogenity s okolním prostředím a podporuje pohyb sídla vědomí do okolního prostředí částečně v reakci na skutečnost, že dvě elektromagnetická pole jsou nyní jediným energetickým kontinuem. Stejný proces, který posouvá mozek do soustředěné koherence na stále vyšších úrovních frekvence a amplitudy, aby strhávalo podobné frekvence ve vesmíru pro shromažďování údajů, také podporuje zvýšení úrovně tělesné energie do bodu, který je dostatečný k tomu, aby subjekt mohl zažít pohyb mimo tělo, když je na to připraven (více si o tomto tématu povíme později). Navíc tím, že lidské tělo rezonuje se zemskou elektromagnetickou sférou, vytváří překvapivě silnou nosnou vlnu, která pomáhá mysli při komunikační činnosti s jinými lidskými mysli, které jsou podobně laděny.

11. Vědomí a energie. Než budeme moci pokračovat v našem vysvětlení dále, je nezbytné definovat mechanismus, kterým lidská mysl vykonává funkci známou jako vědomí, a popsat způsob, jakým toto vědomí funguje, aby vyvodilo význam z podnětů, které přijímá. Abychom toho docílili, nejprve musíme zvážit základní charakter hmotného světa, kde fyzicky existujeme (máme naši fyzickou existenci), abychom mohli přesně vnímat surový materiál, se kterým naše vědomí musí pracovat. Jako první je třeba zmínit, že dva zmiňované pojmy, hmota a energie mohou být zavádějící, pokud se berou jako označení dvou značně odlišných stavů existence ve fyzickém světě, který známe. Pokud pojem hmota je brán skutečně jako pevná látka namísto energie, jež je vnímána jako určitý druh síly, pak je prvotně zmíněné pojetí hmoty naprosto zavádějící. Věda již nyní ví, že jak elektrony, které rotují v energetickém poli umístěném kolem jádra atomu, tak jádro atomu samotné, jsou vytvořeny plně z oscilujících energetických sítí (mřížek). Pevná hmota zkrátka ve striktním výkladu slova neexistuje. Naopak, atomová struktura je složena z oscilujících energetických mřížek obklopených dalšími oscilujícími energetickými mřížkami, které obíhají mimořádně vysokou rychlostí. Itzhak Bentov ve své knize Stalking the wild Pendulum uvádí následující čísla. Energetická mřížka, která tvoří jádro atomu, vibruje rychlostí přibližně 1022 Hertzů (což znamená 10 následovaný 22 nulami). Při 70 stupních Farenheita atom osciluje rychlostí 1015 Hertzů. Celá molekula složená z několika atomů spojených dohromady v jediném energetickém poli vibruje v rozsahu 109 Hz. Živá lidská buňka vibruje rychlostí přibližně 103 Hz. Tím chci zdůraznit, že celá lidská bytost, mozek, vědomí a vše není, stejně jako vesmír, který ho obklopuje, nic víc nebo méně než neobyčejně složitý systém energetických polí. Takzvané stavy hmoty jsou ve skutečnosti variacemi stavu energie a lidské vědomí je funkcí interakce energie ve dvou opačných stavech (pohyb vs klid) způsobem popsaným v následujícím odstavci.

 


12. Hologramy. Energie ve vesmíru vytváří, ukládá a navrací význam promítáním nebo rozpínáním se v určitých frekvencích ve trojrozměrném režimu, který vytváří živoucí vzor zvaný hologram. Koncept hologramu lze nejsnáze pochopit na příkladu citovaném Bentovem, ve kterém žádá čtenáře, aby si představil misku plnou vody, do které jsou současně vhozeny tři oblázky. Ty vytvoří vlnky směřující směrem k okraji mísy, načež Bentov žádá čtenáře, aby si představil, že hladina vody náhle bleskově zmrzne, takže tvar zvlnění hladiny je v mžiku zakonzervován. Led se odstraní, čímž odhalí tři oblázky, které stále leží na dně misky. Pak je led vystaven silnému, nepřerušovanému zdroji světla, jako je laser. Výsledkem bude trojrozměrný model neboli zaznamenání polohy tří oblázků „visících“ ve vzduchu. Hologramy jsou schopny zaznamenat tolik detailů, že je například možné pořídit holografickou projekci sklenice s bahnitou vodou prohlíženou pod zvětšením, a následně pak je možné vidět malé organismy pouhým okem neviditelné, když je zkoumána sklenice vody samotná. Celý koncept holografie, i přes jeho vědecké důsledky, je znám fyzikům pouze od doby, kdy v roce 1947 jeho základní matematické principy vypracoval Dennis Gabor (za svou práci později získal Nobelovu cenu). Laboratorní ukázka Gaborovy práce proběhla až po letech po vynálezu laseru. Jak vysvětluje biolog Lyall Watson: "Nejčistší (nejčiřejší) druh světla nám dostupný je laser. Ten vysílá paprsek, jehož všechny vlny mají stejnou frekvenci, jako ty, které vytváří ideální oblázek v dokonalém jezírku. Když se dotknou dva laserové paprsky, vytvářejí interferenční obrazec světlého a tmavého vlnění, které lze zaznamenat na fotografickou desku. A pokud se jeden z paprsků místo toho, aby vycházel přímo z laseru, nejprve odrazí od předmětu, jako je třeba lidská tvář, výsledný obrazec bude skutečně velmi složitý, ale přesto jej lze zaznamenat. Záznamem bude hologram obličeje.“

 


13. Část ovlivňuje (koduje) celek. Významným faktem je to, že pokud by náš zmrazený hologram tvaru zvlněné hladiny upadl na zem a zlámal se na několik kousků, pak každý z těchto dílků by znovu vytvořil celý holografický obraz sám o sobě. Čím menší dílek, tím mlhavější a zkreslenější by byla výsledná projekce. Ale fakt zůstává ten, že celá projekce by v něm byla vytvořena. Zásadní pro vytvoření jakéhokoliv hologramu je, že energie v pohybu musí na sebe vzájemně působit s energií ve stavu klidu. V nadcházejícím případě, oblázky reprezentují energii v pohybu, zatímco voda (před jejím rozhýbáním oblázky) pak energii ve stavu klidu. Pro aktivaci nebo v podstatě „vnímání“ významu holografu musí energie (v tomto případě nepřerušovanému zdroji světla, jako je laserový paprsek) projít interferenčním (rušícím) vzorem generovaným interakcí mezi pohybující se energií a energií ve stavu klidu. V jednoduchém příkladu uvedeným Bentovem, tento požadavek byl splněn přidržením zmrazeného interferenčního vzoru před nepřerušovaným zdrojem světla, díky čemu byl promítnut trojrozměrný holografický obraz (jeho „význam“) do prostoru. Jak řekla Marilyn Ferguson, redaktorka časopisu Brain/Mind Bulletin: "Dalším rysem hologramu je jeho účinnost. Na malém prostoru mohou být uloženy miliardy kousků informací. Vzor holografického [fotografie] … je uložena všude na desce.“ 

14. Matice vědomí. Vesmír se skládá z interagujících energetických polí, z nichž některá jsou v klidu a některá v pohybu. Je to samo o sobě jeden gigantický hologram neuvěřitelné složitosti. Podle teorií Karla Pribrama, neurovědce ze Stanfordské univerzity, a Davida Bohma, fyzika z Londýnské univerzity, je lidská mysl také hologramem, který se nalaďuje na univerzální hologram prostřednictvím výměny energie, čímž vyvozuje význam a dosahuje stavu, který nazýváme vědomím. S ohledem na stavy rozšířeného nebo změněného vědomí, jaké zažíváme při astrálním cestování, proces funguje následujícím způsobem. Když energie prochází různými aspekty univerzálního hologramu a je vnímána elektrostatickými poli, která tvoří lidskou mysl, přenášené holografické obrazy se promítají do těchto elektrostatických polí mysli a jsou vnímány nebo chápány tak, že elektrostatické pole pracuje na frekvenci a amplitudě (v rozkmitu), které je s ním v harmonii a tedy je schopno „přečíst“ vzor vlnového nosiče energie jím procházejí. Změny ve frekvenci a amplitudě elektrostatického pole, které obsahuje lidskou mysl, určuj(e)í konfiguraci a tím i charakter holografické energetické matice, kterou mysl promítá, s cílem zachytit význam z holografických přenosů vesmíru napřímo. Potom, aby porozuměla tomu, co jí holografický obraz „říká“, mysl začne porovnávat právě přijatý obraz se sebou samou. Konkrétně to dělá porovnáním přijatého obrazu s tou částí vlastního hologramu, která tvoří paměť. Zachycením rozdílů v geometrickém tvaru a energetické frekvenci, vědomí vnímá (viz ukázka 2, další strana). Jak říká psycholog Keith Floyd: "Na rozdíl od toho, co každý ví, že je tak, tak to nemusí být mozek, který produkuje vědomí - ale spíše vědomí, které vytváří vzhled mozku..."

15. Mozek popsaný ve fázích: Proces vědomí si nejsnáze uvědomíme tak, že si představíme holografický vstup s trojrozměrným mřížkovým systémem, který jej překrývá tak, že všechny energetické vzorce v něm obsažené, lze popsat pomocí trojrozměrné geometrie, a díky matematice pak lze data proměnit do dvourozměrné podoby. Bentov uvádí, že vědci se domnívají, že lidská mysl funguje na jednoduchém binárním systému „go/no go“ stejně jako všechny digitální počítače. Proto jakmile [mysl] překryje trojrozměrnou maticí holografickou informaci, kterou chce interpretovat, a promění (zredukuje) tuto informaci matematicky do dvourozměrné formy, může ji kompletně zpracovat pomocí svého základního binárního systému, stejně jako každý počítač vyrobený lidskou rukou může zpracovávat objemy dat a provádět různá srovnání mezi daty a informacemi uloženými ve své digitální paměti. Naše mysli fungují stejným způsobem, vnímáme pouze srovnáním. Bentov předkládá tvrzení takto: "Celá naše realita je konstruována na základě neustálého srovnávání… Kdykoli něco zavnímáme, vnímáme vždy pouze rozdíly." Ve stavech rozšířeného vědomí působí pravá hemisféra lidského mozku ve svém holistickém, nelineárním a neverbálním módu fungování jako primární matice nebo receptor pro tento holografický vstup, zatímco levá hemisféra, fungující ve fázi (?) nebo souladu s pravým mozkem, poskytuje [schopnost] sekundární matici, prostřednictvím své binární, počítači-podobné metodě fungování, aby dále prověřovala data porovnáním a proměňovala (redukovala) je do diskrétní, dvourozměrné formy. 

16. Hodnocení. Bráně se daří přinášet určité zjemnění energetické matrice mysli a v tom samém rozsahu se jí pak daří též rozšiřovat nebo měnit lidské vědomí tak, aby mohlo vnímat bez pomoci fyzických smyslů a tedy stále více vnímat a chápat univerzální hologram (ale ne za pomoci smyslového vnímání). Marilyn Ferguson napsala, že teorie Pribrama a Bohma „se zdá se zohledňují všechny transcendentální zkušenosti, paranormální události a dokonce i „normální“ zvláštnosti vnímání...“ Dále o Pribrami říká: "V současné době navrhuje překvapivý, všezahrnující model, který vzbuzuje značné vzrušení mezi těmi, kdo se zajímají o záhady lidského vědomí. Jeho "holografický model" spojuje výzkum mozku s teoretickou fyzikou. Zohledňuje normální vnímání a současně vrací paranormální a transcendentální zážitky z nadpřirozena tím, že je vysvětlí jako součást přírody. Stejně jako některé podivné objevy kvantové fyziky, radikální přeorientování této teorie najednou dává smysl paradoxním výrokům mystiků v průběhu věků."

17. Sebepoznání. Abychom dokončili náš přehled procesu, kterým mysl dosahuje a praktikuje (cvičí) vědomí, musíme také popsat mechanismus zohledňující aspekt lidského myšlení, který ho odlišuje od vědomí rostlin nebo zvířat, tj. sebepoznání. Lidé nejen vědí, ale vědí, že vědí. Jsou schopni sledovat proces vlastního myšlení a udržovat si o něm povědomí. Navíc mohou provádět komparativní hodnocení, evaluaci fungování svých myšlenkových procesů vůči různým „objektivním“ standardům, které přijali. Lidské vědomí to dokáže, protože má schopnost duplikovat aspekty svého vlastního hologramu, promítnout je ven, „vnímat“ tuto projekci, porovnat ji s paměťovým aspektem (kde jsou uloženy jeho hodnotící standardy měření) vlastního hologramu a změřit nebo "nacítit" rozdíly pomocí trojrozměrné geometrie a poté binárního pulzu "ano/ne" (go/no go) za účelem získání verbálního poznání sebe sama.

 

VĚDOMÍ ENERGETICKÁ MŘÍŽKA

 

18. Časoprostorová dimenze. Až do tohoto bodu byla naše diskuse o procesu brány relativně jednoduchá a šla s lehkostí sledovat. Nyní začne pravá zábava. Brána zahrnuje více než jen vnímání těch aspektů univerzálního hologramu, které jsou k dosažení v dimenzi časoprostoru tak, jak jej známe. Vysvětlení, jak a proč může být lidské vědomí přivedeno k překročení limitů časoprostoru, je dalším úkolem, který je třeba adresovat. Abychom toho dosáhli, musíme si nejprve uvědomit co je čas a prostor, abychom pochopili, jak lze překročit dimenzi, kterou oni tvoří. Fyzici definují čas jako míru energie nebo síly v pohybu. Jinými slovy, je to míra změny. Aby se však energie mohla pohybovat, musí být nejprve nějakým způsobem omezena v mezích určitého druhu vibračního vzoru, takže jí pak její omezení dává schopnost být obsažena na určitém místě, které je odlišitelné od míst (prostoru) jiných. Energie, která není omezena, je síla bez limitu, bez dimenze, bez omezení formou. Je to nekonečno, nemůže se pohybovat, protože za nekonečnem nic není, a stojí tedy mimo dimenzi času. Stojí také mimo prostor, protože tento koncept implikuje, že konkrétní energetická forma je omezena na konkrétní místo a není přítomna na jiných místech. Pokud je však energie ve stavu nekonečna, neexistují žádné hranice, žádné „tady“, které lze odlišit od „tam“, chybí tu smysl pro prostor. Energie v nekonečnu představuje energii rovnoměrně rozšířenou bez omezení. Nemá začátek, konec ani místo. Je to vědomá síla, základní, prvotní síla existence bez formy, stav nekonečného bytí. Energie v nekonečnu je definována jako zcela ve stavu klidu, a proto nemůže generovat hologramy, dokud zůstane zcela neaktivní. Zachovává si svou vlastní schopnost vědomí, v čemž může přijímat a pasivně vnímat hologramy generované energií v pohybu jinde v různých dimenzích, které tvoří stvořený vesmír, ale nemůže být vnímána vědomím působícím v aktivním vesmíru. Energie v tomto stavu nečinného nekonečna je fyziky označována jako energie ve svém absolutním stavu, nebo zjednodušeně jako „absolutno“. Mezi Absolutnem a „hmotným“ vesmírem, ve kterém zažíváme svou fyzickou existenci, jsou různé intervenující dimenze, ke kterým může lidské vědomí ve změněných stavech bytí získat přístup. Teoreticky může lidské vědomí pokračovat v rozšiřování horizontů své percepční schopnosti, dokud nedosáhne dimenze Absolutna, kde se vnímání zastaví, protože Absolutno negeneruje žádné hologramy sebe nebo o sobě.

19. Intervenující dimenze. Jelikož Absolutno je vědomá energie v nekonečnu (tj. bez hranic), zabírá každou dimenzi, aby zahrnula i časoprostorovou dimenzi, ve které máme svou fyzickou existenci, ale nemůžeme ji vnímat. Překrývá vše, stejně jako mnoho intervenujících gradientů nebo dimenzí, skrz které energie vesmíru procházejí na své cestě do a ze svého domova ve stavu nekonečna (absolutna). Aby lidské vědomí vstoupilo do těchto intervenujících dimenzí, musí se soustředit s tak intenzivní soudržností (koherencí), že frekvence energetického vzorce, který toto vědomí obsahuje (tj. výstup mozkových vln), se může zrychlit do bodu, kde výsledný frekvenční vzorec, pokud by byl zobrazen na osciloskopu, by vypadal prakticky jako plná čára. Dosažení tohoto stavu změněného vědomí vytváří půdu pro vnímání nečasoprostorových dimenzí v důsledku fungování principu ve fyzice známého jako Planckova vzdálenost. Toto je aspekt kvantové mechaniky, který se souvisí se skutečností, že jakákoli oscilující frekvence (jako je mozková vlna) dosahuje dvou bodů úplného klidu, které tvoří hranice každé jednotlivé oscilace (tj. pohybu nahoru nebo dolů). Bez těchto klidových bodů by nebylo možné vytvořit oscilující vlnový vzor, jelikož tyto body klidu jsou nutné k tomu, aby umožnily energii změnit směr a tak pokračovat ve vibrování mezi pevnými limity. Ale je také pravda, že když tato energie na nekonečně krátký okamžik dosáhne jednoho ze svých dvou klidových bodů, „vypne se“ z časoprostoru a spojí se s nekonečnem (viz ukázka 3, další strana). K tomuto kritickému kroku z časoprostoru dochází, když rychlost oscilace klesne pod 10-33 cm za sekundu (Planckova vzdálenost). Abychom použili slova Bentova: "…kvantová mechanika nám říká, že když vzdálenosti klesnou pod Planckovu vzdálenost, což je 10-33 CM, vstupujeme ve skutečnosti do nového světa." Abychom se vrátili k našemu konkrétnímu případu, vlnový vzor lidského vědomí dosahuje tak vysoké frekvence, že posloupnost (schéma) „vypínání“ se k sobě natolik přiblíží, že v něm vznikne virtuální kontinuita. Potom se předpokládá, že část tohoto vědomí dá vzniknout a udržuje svou funkci sběru informací v těch dimenzích, které se nacházejí mezi časoprostorem a Absolutnem. Tak, jak se téměř souvislé schéma „vypínání“ nastolí v nepřetržité fázi rychlosti pod Planckovou vzdáleností, ale bez dosažení stavu úplného klidu, lidské vědomí projde zrcadlem časoprostoru po vzoru Alice, která začíná svou cestu do říše divů. Zkušenost s bránou (astrálním cestováním) s přidruženou technikou Hemi-Sync je podle všeho navržena tak že, pokud je používána systematicky a s trpělivostí, umožňuje lidskému vědomí vytvořit soudržný vzorec vnímání v těch dimenzích, kde platí rychlosti pod Planckovou vzdáleností. To platí bez ohledu na to, zda je jedinec ve svém vědomí a zároveň ve svém fyzickém těle, nebo zda tak činí poté, co své vědomí oddělil od fyzického těla (tj. mimotělní stav zmíněný výše).

20. Subatomární částice. Jako zajímavý příklad fenoménu „vypínání“ popsaný v předchozích odstavcích lze sledovat chování subatomárních částic. V článku připraveném pro časopis Science Digest Dr. John Gliedman zmiňuje, jakým způsobem spolu komunikují subatomární částice, jakmile se jejich energetická pole prolnou v důsledku vzájemné srážky. Předpokládá se samozřejmě, že ke zmíněné komunikaci dochází během "fáze vypínání" při oscilaci energetických polí obsahujících příslušné subatomární částice. Je to tato příčina, která odpovídá za křížovou komunikaci z hlediska časoprostorových rychlostí, která jak se zdá, se týká rychlostí přesahujících světlo. Ve skutečnosti není Einsteinova teorie relativity zneplatněna, ale spíše se dotyčná komunikace odehrává mimo dimenzi časoprostoru, na kterou je teorie relativity přísně omezena. Dr. Gleidman nám konkrétně říká: "Kvantová teorie nám předkládá jakýsi dalekonosný efekt siamského dvojčete, kdykoli se dvě subatomární částice srazí a poté se vydají svými cestami. Říká, že dokonce i když jsou částice od sebe přes půl vesmíru daleko, okamžitě na sebe (své akce) reagují. A tím porušují zákaz relativity rychlostí rychlejších než světlo." Pokud jde o pokusy kvantifikovat to, co je známo o chování energie v dimenzích patrně mimo časoprostor, Bentov mluví o „…odvážných fyzicích, kteří pracují na hypotetických částicích, nazývaných „tachyony“, které se mohou pohybovat rychlostí vyšší než světlo. Rychlost tachyonů začíná těsně nad rychlostí světla a dosahuje až do nekonečných rychlostí.“

21. Dimenze Mezi. Nyní, když jsme předložili oprávněnost tvrzení, že energetické formy, které tvoří vědomí, se mohou pohybovat za časoprostorovou dimenzi, musíme obrátit naši pozornost k energetickým formám, které obývají ty dimenze mezi časoprostorem a Absolutnem. Při tom můžeme lépe vnímat formu, kterou na sebe „realita“ přijímá, když se s ní setkáme v těch mezi-dimenzích. V této souvislosti nám Bentov říká: "Kauzální vztah mezi událostmi se hroutí; pohyby se stávají trhavými, spíše než plynulými. Čas a prostor se mohou stát "zrnité" nebo "hrubé." Je možné, že částice hmoty může cestovat částí prostoru v libovolném směru, aniž by byl(a) nutně synchronizován(a) s „částí“ času. Stručně řečeno, dvojice událostí nastane buď v čase, nebo v prostoru, přičemž tato dvojice není spojena kauzálně, ale náhodnou fluktuací."

Bentov má na mysli to, že uvnitř dimenze časoprostoru, kde oba koncepty platí obecně jednotným způsobem, mezi nimi existuje proporcionální vztah. Určitý prostor může být pokryt energií pohybující se buď ve formě částic nebo vln v určitém čase dosahující specifické rychlosti prakticky kdekoli v časoprostorovém vesmíru. Vztah je v pořádku a předvídatelný. Avšak v intermediálních dimenzích mimo časoprostor nejsou omezení kladená na energii, aby ji uvedla do stavu oscilačního pohybu, stejná jako v našem fyzickém vesmíru. Je tedy pravděpodobné, že se setkáme s myriádou různých zkreslení a nesrovnalostí, takže naše hezké předpoklady týkající se vztahu mezi časem a prostorem, jak jej známe v této dimenzi, neplatí. Ale ještě důležitější je, že se otevírá přístup jak do minulosti, tak do budoucnosti, když dimenze současného časoprostoru zůstane pozadu.

22. Zvláštní status, Mimotělní zkušenost. I když se lidské vědomí může s dostatečnou praxí dostat za dimenzi časoprostoru a propojit se s jinými energetickými systémy v jiných dimenzích, celý proces se znatelně zlepší, pokud lze toto vědomí ve velké míře oddělit od fyzického těla dříve, než dojde k pokusu o takovéto propojení. Jakmile se jedinec zdokonalí v technice pohybu mimo tělo a poté dosáhne bodu, kdy je schopen vymanit se z časoprostoru v momentě kdy je mimo své tělo, dostane výhodu „vypnutí“ části svého zvýšeného vědomí tím, že startuje z výchozího bodu umístěného mnohem blíže dimenzím, se kterými si přeje komunikovat. Jinými slovy, abychom použili analogii z časoprostorového kontextu, jelikož vychází z bodu mnohem „výše položeného“, bude mít ta část jeho vědomí zapojená do „vypnutí“ mnohem více času na interakci v dimenzích mimo časoprostor, protože k překonání intervenujících vrstev je potřeba méně času. Navíc, jakmile je jedinec schopen promítnout své vědomí mimo časoprostor, toto vědomí by logicky mělo tendenci napojit svůj frekvenční output na nové energetické prostředí, kterému je vystaveno, čímž se značně zvyšuje rozsah, v jakém může být změněné vědomí jedince dále upraveno tak, aby dosáhlo mnohem vyššího bodu soustředění a mnohem jemnějšího oscilačního vzorce. V důsledku toho by měl následovat sebeposilující proces, přičemž čím dále může být vědomí ve stavu mimo tělo promítnuto za časoprostorovou dimenzi, tím více by se zvýšila jeho úroveň energetického outputu, čímž by se podpořil potenciál k dalšímu [vzdálenějšímu] cestování. Předběžný závěr, který je třeba vyvodit, je, že stav mimo tělo lze považovat za extrémně účinný způsob urychlení procesu posílení vědomí a propojení s dimenzemi mimo časoprostor. Pokud má Astrální cestovatel na výběr soustředit se na dosažení a využití mimotělního zážitku namísto soustředění svého plného úsilí na rozšíření svého vědomí výhradně z fyzického základu [těla], zdá se, že první způsob slibuje mnohem rychlejší a působivější úspěchy než ten druhý.

23. Absolutno v perspektivě. V tomto okamžiku může být užitečné se pozastavit a zrekapitulovat hlavní aspekty naší intelektuální cesty z časoprostoru do sféry Absolutna. Hovořili jsme obšírně o neuvěřitelně složitém hologramu, který vzniká průnikem energetických vzorců generovaných souhrnem všech dimenzí vesmíru, včetně časoprostoru. Všimli jsme si, že naše mysli tvoří energetická pole, která interagují s různými aspekty tohoto hologramu, aby odvodily informaci, které je finálně zpracována levou mozkovou hemisférou s cílem ji zredukovat na formu, kterou používáme pro proces, kterému říkáme myšlení. Naznačili jsme, že tento hologram je konečným ztělesněním v aktivní, energetické formě nekonečného vědomí Absolutna. Je to název, který jsme přiřadili tomu obrovskému množství energie ve stavu dokonalého klidu, nad kterým je navrstven fyzický vesmír a odkud pochází. Abychom to popsali, Bentov používá analogii velmi hlubokého moře, kde přirovnává nehybné mořské hlubiny k dimenzi Absolutna a vlnám zmítaným bouří nahoře pak přižazuje reprezentaci fyzického vesmíru, který známe. Mírně rozvlněné mořské proudy, které se nacházejí mezi turbulentním povrchem a zcela nehybnými hlubinami, představují energii v procesu přechodu buď do klidu (tj.přibližující se nekonečnu) nebo vystupující z klidu.

24. Od Velkého třesku k Torusu. Bentov vychází z široce přijímané teorie „velkého třesku“ a představuje konceptuální model, který zobrazuje proces časoprostorové evoluce relativní pozice univerzálního hologramu [tady mi v té větě něco chybí]. Tento hologram se často nazývá "Torus", protože se předpokládá, že jeho celkový tvar sestává z obrovské sebe-obsahující spirály. Zakládaje svou tezi na nedávných studiích týkajících se distribuce kvasarů (kvasi-hvězdných objektů) a vycházeje z předpokladu, že menší procesy ve vesmíru bývají zrcadlovými obrazy větších (tj. vzor elektronů kolem jádra atomu zrcadlí způsob, jakým planety obíhají kolem svých sluncí a tak dále), Bentov předpokládá následující scénář. Na základě pozorované schopnosti kvasarů vyzařovat (chrlit) enormně koncentrované paprsky hmoty z jejich nitra v řízené, nesoustředné verzi „Velkého třesku“, si představuje podobný proces, ke kterému dochází při tvoření vesmíru (viz ukázka 4 , další strana).  Zaznamenaje to, že galaxie nacházející se na sever od naší vlastní galaxie se vzdalují rychleji než galaxie na jihu a že ty na východě a na západě jsou prokazatelně vzdálenější, to Bentov považuje za věcný důkaz, že výtrysk hmoty, který expandoval v náš vesmír se obrátil zpět k sobě a nakonec vytvořil vejčitý nebo vejci-podobný tvar. Vidí „hmotu“ v našem vesmíru vstupující přes „bílou díru“ do vejčitého vzoru po jejím vyvržení z jádra složeného z extrémně stlačené energie. Na konci své cesty na vzdálený konec ovoidu vidí, jak vychází skrze "černou díru". V takovém modelu je čas pozorován jako měřítko změny, ke které dochází, když se energie vyvíjí do nových, složitějších forem, při postupu ze strany jádra s bílou dírou, kolem skořápky tohoto „kosmického vejce“, dokud nevstoupí do černé díry. Jinými slovy, když energie – vypuzená z nekonečna a omezená v hranicích vědomím Absolutna – dosáhne tvaru a pohybu po vyvržení z bílé díry na vrcholu vejce, čas začíná jako míra kadence tohoto evolučního pohybu jak "realita" prochází kolem skořápky vejce na jeho cestě k černé díře na vzdáleném konci.

25. Naše místo v čase. Pozorované rozložení galaxií naznačuje, že náš konkrétní vesmír se nachází blízko vrcholu vejce v bodě, kde hmota začíná padat zpět na sebe, což vysvětluje důvod, proč se galaxie na severu zdánlivě vzdalují rychleji, jak jsou zachyceny poklesem proudu hmoty směrem ke vzdálenému konci kosmického vejce (viz ukázka 5, další strana). Na tomto kosmickém vejci je navrstveno Absolutno, které udržuje vyzařující jádro, z něhož vyšel úvodní výtrysk hmoty. Jak se proud hmoty pohybuje kolem ovoidu směrem ke svému cíli v černé díře, kde bude opětně vstřebán do vyzařujícího jádra a poté do Absolutna, generuje interferenční obrazec v kosmickém vejci, který vytváří univerzální hologram neboli Torus. Jelikož je torus současně generován hmotou ve všech různých fázích „času“, odráží vývoj vesmíru v minulosti, přítomnosti a budoucnosti (jak by to bylo viděno z naší konkrétní perspektivy v jedné časové fázi). Při reflexi tohoto modelu je možné „vidět“, jak lidské vědomí přivedené do dostatečně změněného (soustředěného) stavu může získat informace týkající se minulosti, přítomnosti a budoucnosti, protože všechny existují v univerzálním hologramu současně (v případě budoucnosti z toho důvodu, protože všechny důsledky minulosti a přítomnosti lze vidět, jak se v hologramu spojují, takže budoucnost lze předpovídat nebo „vidět“ s naprostou přesností). Navíc je možné vidět, jak by se imploze (zhroucení se) energetických vzorců křížila a znovu křížila, aby vytvořila neuvěřitelně složitý čtyřrozměrný hologram nebo Torus, ve tvaru spirály v odrazu multidimenzionálního vyvíjejícího se vzoru evoluce. Všechny pohyby energií, které tvoří vesmír, zanechávají své stopy a vyprávějí tak svůj příběh v průběhu času.

26. Kvalita vědomí. Výše jsme poznamenali, že mimotělní stav zahrnuje projekci hlavní části energetického vzorce, který představuje lidské vědomí, čímž se může volně pohybovat buď po pozemské sféře za účelem získávání informací, nebo do jiných dimenzí mimo časoprostor, možná s cílem k interaktovat s jinými formami vědomí ve vesmíru. Vědomí je princip organizace a udržování, který poskytuje impuls a vedení k přivedení a udržení energie v pohybu v rámci daného souboru parametrů, aby výsledkem byla konkrétní realita. Když vědomí dosáhne stavu sofistikovanosti, ve kterém může vnímat samo sebe (svůj vlastní hologram), dosáhne bodu sebepoznání. Lidské bytosti mají tuto formu zvýšeného vědomí stejně jako Absolutno, ale v případě absolutna je to funkce energie a její kvality vědomí v nekonečnu (vševědoucnost a všemohoucnost ve percepční jednotě). Když se energie vrátí do stavu úplného klidu v Absolutnu, vrátí se do kontinua vědomí v neomezeném, nadčasovém poli vnímání, které tam sídlí. Čím je tedy energetický systém v „hmotném“ stavu složitější, tím více vědomí má k udržení své reality. Naše vědomí je tedy tím diferencovaným aspektem univerzálního vědomí, které přebývá v Absolutnu. Vysvětluje organizaci energetických vzorců, které tvoří naše fyzické tělo, ale jsou od něj zřetelně oddělené a jemu nadřazené. Jelikož vědomí existuje zcela odděleně a mimo realitu, za hranicemi časoprostoru, nemá, stejně jako Absolutno, ani začátek, ani konec. Realita má jak začátek tak konec, protože je ohraničena časoprostorem, ale základní kvantum energie a s ní spojené vědomí je věčné. Když realita skončí, energie, ze které je vytvořena, se jednoduše vrátí do nekonečna v Absolutnu.

27. Vědomí v perspektivě. Díky potvrzení, že lidské vědomí je schopno se oddělit od fyzické reality a interagovat s jinými inteligencemi v jiných dimenzích ve vesmíru, a že je věčné a předurčené ke konečnému návratu do Absolutna, stojíme před otázkou: „Co se tedy pak stane?" Jelikož je paměť funkcí vědomí, a proto má stejný věčný charakter jako vědomí, které odpovídá za její existenci, musíme připustit, že když se vědomí vrátí do Absolutna, bere s sebou všechny vzpomínky, které nashromáždilo prostřednictvím zkušenosti v realitě. Návrat vědomí do Absolutna neznamená zánik této samostatné entity, kterou vědomí organizovalo a udržovalo v realitě. Spíše to naznačuje diferencované vědomí, které se spojuje a je součástí univerzálního vědomí a nekonečnosti Absolutna, aniž by ztratilo oddělenou identitu a nahromaděné sebepoznání, které mu udělují jeho vzpomínky. Co ztrácí, je schopnost generovat nezávislé myšlenkové hologramy, protože toho lze dosáhnout pouze pomocí energie v pohybu. Jinými slovy, zachovává si schopnost vnímat, ale ztrácí sílu vůle či volby. Na oplátku se však toto vědomí účastní vševědoucího nekonečného kontinua vědomí, které je charakteristické pro energii ve věčné přítomnosti. V důsledku toho je přesné pozorovat, že když člověk zažívá stav mimo tělo, ve skutečnosti promítá onu věčnou jiskru vědomí a paměti, která vytváří konečný zdroj jeho identity, aby si hrála(o) a učila(o) se z dimenzí jak uvnitř, tak vně časoprostorového světa, v němž jeho fyzická složka aktuálně požívá krátké období reality.

28. Metoda Astrálního cestování (Brány). Poté, co jsme uvedli Astrálním cestování do kontextu návrhem strukturálního náčrtu toho, jak a proč se zdá, že funguje, a ukázali, čeho má dosáhnout, nastal čas prozkoumat specifické techniky, které tvoří tréninkový proces Astrálního cestování. Tyto techniky jsou navrženy tak, aby umožnily uživateli kaset Gateway manipulovat s vysokoenergetickými stavy, kterých lze dosáhnout, pokud uživatel pracuje po určitou dobu s těmito kasetami. Množství času potřebného k dosažení pokročilých energetických stavů a plnému využití technik se u každého jedince liší. Citlivost jeho nervového systému, jeho celkový stav mysli a rozsah, v jakém si již dříve vyvinul schopnosti v souvisejících technikách, jako je transcendentální meditace, to vše jsou relevantní faktory ovlivňující rychlost, kterou může očekávat pokrok. Proces astrálního cestování začíná tím, že jednotlivého účastníka naučíte izolovat vnější obavy ve vizualizačním zařízení zvaném „skříňka přeměny energie“. Dále je účastník seznámen s metodou, jak povzbudit svou mysl a tělo, aby se snažily dosáhnout stavu rezonance prostřednictvím vydávání jediného tónu - monotónního, vleklého hučivého zvuku, který vyvolá pocit vibrace zejména v hlavě. Zapojuje se do tohoto „rezonančního ladění“, jak se tomu říká, broukáním spolu se sborem těchto zvuků, které jsou obsaženy na pásce Gateway. Poté je účastník vystaven afirmaci Gateway a je povzbuzován, aby si ji opakoval pro sebe, když ji slyší opakovat na pásce. Tato afirmace je prohlášením v tom smyslu, že si jednotlivec uvědomuje, že je více než pouhé fyzické tělo a že silně touží rozšířit své vědomí.

29. Úvod k Hemi-Sync. Poté je účastník poprvé vystaven zvukovým frekvencím Hemi-Sync a je povzbuzován, aby se soustředil a rozvíjel vnímání a oceňování těch pocitů, které doprovázejí synchronizaci mozkových vln, jež je výsledkem. Dále přichází technika progresivní a systematické fyzické relaxace, při níž hemi-synchronizační frekvence jsou rozšířeny o další formy „růžového a bílého“ šumu navržené tak, aby uvedly fyzické tělo na virtuální práh spánku, zklidnily levou hemisféru mysli a zároveň pozvedly pravou hemisféru do stavu zvýšené pozornosti. Jakmile je tohoto všeho dosaženo, je účastník vyzván, aby si představil stvoření "energetického balónu" složeného z toku energií začínajícího ve středu temene hlavy a rozšiřujícího se dolů všemi směry až k nohám. Energie zapojená do tohoto toku pak postupuje skrz tělo nahoru a zpět do balónu. „Energetický balón“, který vytváří tvar značně připomínající vesmírné vejce, o kterém jsme hovořili výše, nejen že zvyšuje tělesný energetický tok a podporuje včasné dosažení vhodného rezonančního stavu, ale je také navržen tak, aby poskytoval ochranu proti vědomým entitám s nižšími energetickými hladinami, se kterými by se účastník mohl setkat v případě, že dosáhne mimotělního stavu. Slouží k preventivnímu účelu v nepravděpodobném případě, že jde o první mimotělní zkušenost účastníka zahrnující přímou projekci mimo pozemskou sféru.

30. Pokročilé techniky. Po dosažení Focus 10 je účastník připraven usilovat o dosažení stavu dostatečně rozšířeného vědomí, aby mohl začít skutečně interagovat s dimenzemi mimo ty, které jsou spojeny s jeho zkušeností s fyzickou realitou. Tento stav se nazývá Focus 12 a zahrnuje vědomé úsilí z jeho strany, zatímco jsou další formy „růžového a bílého šumu“ zahrnuty do zvukového proudu, který je směrován do jeho uší z pásky Gateway. Jakmile účastník dosáhne tohoto stavu značně rozšířeného vědomí, je připraven začít používat řadu specifických technik nebo „nástrojů“, jak je charakterizuje Monroeův institut, které mu umožňují manipulovat s nově nalezeným rozšířeným vědomím tak, aby získal praktickou a užitečnou zpětnou vazbu hodnoty pro podporu sebeobjevování a osobního růstu. Tyto používané specifické techniky jsou jednotlivě popsány níže.

A. Řešení problémů. Tato technika zahrnuje identifikaci základních problémů, které si jednotlivec přeje vidět vyřešené, tím, že své rozšířené vědomí naplní svým vnímáním těchto problémů a poté je promítne do vesmíru. Tímto způsobem si jedinec vyžádá pomoc toho, co Monroeův institut nazývá jeho „vyšší já“, jinými slovy od jeho rozšířeného vědomí, aby interagoval s univerzálním hologramem a získal informace potřebné k vyřešení problému. Tento přístup lze použít k řešení osobních potíží, technických problémů v oblasti fyziky, matematiky atd., praktických administrativních problémů atd. Odpovědi na techniku řešení problémů mohou být obdrženy téměř okamžitě, ale často přicházejí na základě rozvinutí intuice během následujících dvou až tří dnů. Odpověď často přichází ve formě náhlého, holistického vnímání, ve kterém jednotlivec náhle zjistí, že jednoduše zná odpověď ve všech jejích důsledcích a zcela v kontextu, někdy dokonce aniž by byl schopen své nově nalezené vnímání vyjádřit slovy, alespoň na začátku. V některých případech může odpověď přijít dokonce ve formě vizuálních symbolů, které jedinec „uvidí“ svou myslí, když je ve stavu Focus 12, a které bude muset interpretovat poté, co se vrátí do normálního vědomí.

B. Vzorování. Tato technika zahrnuje použití vědomí k dosažení požadovaných cílů ve fyzické, emocionální nebo intelektuální sféře. Zahrnuje soustředění na požadovaný cíl ve stavu Focus 12, rozšíření individuálního vnímání tohoto cíle do celého rozšířeného vědomí a jeho projekci do vesmíru se záměrem, že požadovaný cíl je již záležitostí daného úspěchu, který je určený k realizaci ve stanoveném časovém rámci. Tato konkrétní metodologie je založena na víře, že myšlenkové vzorce generované naším vědomím ve stavu rozšířeného vědomí vytvářejí hologramy, které představují situaci, kterou si přejeme navodit, a tím vytvářejí základ pro skutečnou realizaci tohoto cíle. Jakmile se myšlenkou generovaný hologram hledaného cíle usadí ve vesmíru, stane se aspektem reality, který interaguje s univerzálním hologramem, aby přinesl požadovaný cíl, který by za jiných okolností nemusel nikdy nastat. Jinými slovy, technika vzorování uznává skutečnost, že jelikož vědomí je zdrojem veškeré reality, naše myšlenky mají moc ovlivňovat vývoj reality v časoprostoru, který se týká nás, pokud lze tyto myšlenky promítat s přiměřenou intenzitou. Čím komplikovanější je však hledaný cíl a čím radikálněji se odchyluje od naší současné reality, tím více času bude potřebovat univerzální hologram, aby přeorientoval naši sféru reality tak, aby vyhovovala našim tužbám. Trenéři Monroe varují před pokusy vynutit si tempo tohoto procesu, protože jednotlivec by mohl uspět v narušení své stávající reality s drastickými následky.

C. Barevné dýchání. Další technika se nazývá barevné dýchání a je navržena tak, aby využívala rozšířené vědomí a vysoce koncentrovanou pozornost spojenou se stavem Focus l2 s cílem představit si různé barvy zvláště intenzivním a živým způsobem, aby je šlo využít k rezonanci a následné aktivaci vlastních energií těla. V zásadě se z hlediska praktického použití jedná o léčebnou techniku, která je určena k obnově těla a k posílení jeho fyzických schopností vyrovnáváním, revitalizací a přeladěním tělesných energetických toků. Vychází z principu, že elektromagnetické pole těla je schopno změnit svůj rezonanční vzor tak, aby nabíralo energii ze zemského elektrostatického pole pro vlastní potřebu. Tyto různé barvy vyobrazené v představivosti jako součást této techniky navádějí mysl k tomu, jaké frekvence a jaké konkrétní amplitudy jsou požadovány ve spojení s tímto nabíráním [energie] a následnými změnami ve vzorcích toku tělesné energie. To, že barva má schopnost ovlivňovat lidskou mysl, je dobře známo, a že barva ovlivňuje určité způsoby léčení je prokazatelným faktem. Například aplikace intenzivního modrého světla na oblast fyzického tumescence vede k relativně rychlému a snadno pozorovatelnému zmenšení otoku, zatímco světlo červené a v menší míře žluté mají zcela opačný účinek. Avšak skrz aplikaci Hemi-Sync této techniky nejsou zapojeny žádné vnější světelné zdroje, ale jediným prostředkem léčení a revitalizace je mysl samotná.

D. Nástroj Energetický paprsek. Kouzelné hůlky a začarovaná žezla jsou součástí folklóru a okultních praktik mnoha kultur. Žezla, hole a palice, nošené jak panovníky, tak velekněžími, se v historii minulých epoch vyskytují s takovou frekvencí, že to naznačuje, že přinejmenším jsou tyto předměty aspekty jakéhosi typu archetypálního symbolu, který jak se zdá lidská mysl oceňuje, a to zřejmě zcela podprahově. V každém případě využití energetického paprsku jako nástroje jedné z technik zahrnuje představování si malého, intenzivně pulzujícího světelného bodu, který účastník ve své představě nabíjí obrovskou energií, až bod prakticky pulzuje. Účastník pak extruduje bod do tvaru jiskřivého, vibrujícího válce energie, který následně využívá ke stažení síly z vesmíru do vybraných částí svého těla za účelem léčení a revitalizace.

E. Vzdálené vidění (remote viewing). Kromě toho se nástroj energetického paprsku používá jako portál pro započetí následné techniky zvané „vzdálené vidění“. V tomto kontextu účastník změní svůj paprsek energie v krouživý vír, kterým posílá svou fantazii hledat nové a osvětlující vhledy. Zdá se, že zřejmým účelem symboliky obsažené ve víru je podnítit podvědomí a předat mu instrukce, co si účastník přeje dělat, avšak ve smyslu neverbálních symbolů, kterým je pravá hemisféra mysli schopna porozumět.

F. Mapa živého (žijícího) těla. Tato technika poskytuje zesílení aplikace nástroje energetického paprsku jako prostředku k léčení specifických oblastí nebo systémů lidského těla. Účastník si představí nastavení těla, načež si vyobrazí různé hlavní systémy, jako je nervový a oběhový systém, ve vhodných barvách, v rámci hranice těla dané v představě. Energetický paprsek je poté použit k energizaci, vyrovnávání a léčení jakýmkoli způsobem si účastník přeje. V tomto procesu si účastník vizualizuje různé proudy barevné energie proudící z nástroje do orgánového systému nebo oblasti, kde dochází k revitalizaci či léčení. Vzhledem k tomu, že barvy jsou výsledkem různých vlnových délek světla, tedy je to energie v různých frekvencích, pak tato technika vychází z předpokladu, že jelikož je lidské tělo složeno z energie, lze ho oživit a uzdravit pomocí aditivního použití dodatečné energie za předpokladu, že energie je aplikována ve vhodné formě.

G. Fokus 15: Cestování do minulosti. Všechny předchozí techniky jsou prováděny na úrovni rozšířeného vědomí známého jako Focus 12. Technika cestování časem do minulosti však zahrnuje další rozšíření vědomí prostřednictvím využití dalších úrovní zvuku na pásce Hemi-Sync. Některé zvuky jsou pravděpodobně pouze zesílením základních frekvencí Hemi-Sync, které jsou navrženy tak, aby dále modifikovaly frekvenci a rozkmit mozkových vln. Zdá se, že další aspekty přidaných zvukových vzorců jsou navrženy tak, aby poskytovaly jemné, téměř podprahové podněty mysli dle toho co je žádoucí, a to prostřednictvím dalšího rozšířování vědomí s cílem podpořit verbální podněty a pokyny také obsažené na pásce. Dokonce i pokyny jsou vysoce symbolické, přičemž čas je vizualizován jako obrovské kolo ve vesmíru s různými paprsky, z nichž každý zpřístupňuje jinou část účastníkovy minulosti. Focus 15 je velmi pokročilý stav a je extrémně obtížné jej dosáhnout. Během každého přibližně sedmidenního školení skutečně plně dosáhne stavu Focus 15 při Astrálním cestování pravděpodobně méně než pět procent všech účastníků. Nicméně trenéři Monroe Institute potvrzují, že s dostatečnou praxí lze eventuálně stavu Focus 15 dosáhnout. Uvádějí také, že nejen minulost jednotlivce je k dispozici ke zkoumání jedincem, který dosáhl stavu Focus 15, ale jsou též zpřístupněny i další aspekty minulosti, se kterými jednotlivec sám neměl žádné spojení.

H. Focus 21: Budoucnost. Poslední a nejpokročilejší ze všech stavů Focus, spojených s tréninkovým programem Astrálního cestování, zahrnuje pohyb mimo hranice časoprostoru jako ve Focusu 15, ale s důrazem na objevování budoucnosti spíše než minulosti. Jedinec, který dosáhl tohoto stavu, dosáhl skutečně pokročilé úrovně. Kromě výjimečných případů, je pravděpodobně nedosažitelný, s výjimkou těch, kteří dlouhodobě meditují či těch, kteří dlouho a poctivě cvičí s použitím pásek Hemi-Sync, a to po dobu měsíců, ne-li let.

31. Pohyb mimo tělo. Tento pozoruhodný fenomén byl ponechán k podrobné diskusi až jako poslední díky zájmu, který vyvolává, a kvůli speciálním okolnostem nutným k jeho dosažení. Monroe Institute zdůrazňuje, že program Gateway nebyl založen pouze za účelem umožnit účastníkům “získat”mimotělní stav, ani program nezaručuje, že většina účastníků v jeho zažití během školení v Institutu uspěje. Pouze jedna kazeta z mnoha dalších, které tvoří Gateway Experience, je věnována technikám týkajících se pohybu mimo tělo. V zásadě jsou tyto techniky navrženy pouze tak, aby usnadnily jedinci dosáhnout stavu mimo tělo, když jeho vzor mozkových vln a úroveň osobní energie dosáhnou bodu, kdy je ve zjevné harmonii se svým okolním elektromagnetickým prostředím, takže cítí že dosáhl prahu, kde se oddělení od těla stává možností. V rámci usnadnění dosažení stavu mimo tělo, je Bob Monroe, zakladatel Monroe Institutu, citován v nedávném článku v časopise, kde říká, že za účelem pomoci účastníkovi určitá konkrétní páska Hemi-sync, která se touto technikou zabývá, využívá Beta signály “kolem 2877,3 CPS." (cyklů za sekundu). Jelikož 30 až 40 CPS je považováno za normální rozsah pro Beta signály mozkových vln (ty, které jsou spojeny s bdělým stavem), je zřejmé, že Monroe Institute je přesvědčen, že stejný zvýšený stav výstupu frekvence mozkových vln, který podporuje změněné stavy vědomí, je také důležitým faktorem při pomoci dosáhnout stavů mimo tělo. Ty skutečné techniky používané k oddělení od těla zahrnují jednoduché manévry, jako je vyvalení “z”, zvednutí po vzoru telefonního sloupu, při kterém se jedinec oddělí strnulým, hlavou napřed pohybem (tak, že se ocitne v pozoru u nohou svého těla) a vysunutím se přes jakýkoliv konec svého těla.

32. Role REM spánku. Je zajímavé zmínit, že Bob Monroe informoval třídu Gateway, která skončila 7. května 1983, že jeho bývalý trenér působící v Charlottesville ve Virginii zjistil, že může zaručit pohyb mimo tělo tím, že účastníky přivede k fázi spánku REM (rychlý pohyb očí) a poté použije Hemi-Sync pásku s danou technikou. To může být způsobeno skutečností, že většina lidí, ne-li všichni, se během REM spánku údajně dostanou do stavu mimo tělo. Fáze spánku REM je nejhlubší možná úroveň běžného spánku a zahrnuje úplné odpojení funkcí motorické kůry těla od krku dolů a téměř úplné potlačení vědomí v levé mozkové hemisféře. Důsledkem toho je uvedení těla do stavu úplného klidu, včetně struktury kosterního svalstva, čímž pak dále podpořit stav hlubokého odpočinku potřebného k odstranění bifurkační ozvěny. Navíc [tato fáze spánku] ponechává pravou mozkovou hemisféru připravenou reagovat na pokyny a podněty obsažené na pásce Gateway. Nicméně použití pásek Hemi-Sync v tomto bodě nemusí hrát roli při skutečném dosažení stavu mimo tělo, ale mít více funkci k dostatečnéu soustředění se mozku, aby zbytková vzpomínka na to, že jsme přirozeně dosáhli mimotělního stavu, se přenesla do bdělého stavu. Ve skutečnosti lze dokonce předpokládat, že některé sny spojené s hlubokými úrovněmi spánku jsou ve skutečnosti funkcemi stejného druhu změněného vědomí zapojeného do interakce s vesmírem, který hraje roli ve všech stavech Focus 12, 15 a 21 popsaných výše. Rozdíl mezi těmito stavy a stavem mysli v REM spánku spočívá v tom, zdá se, že levá hemisféra je v tom druhém zmíněném stavu téměř úplně odpojena, takže vzpomínku na to, čeho bylo dosaženo ve změněných stavech vědomí, nelze obvykle získat vědomým přáním, protože levá hemisféra nemá vůbec ponětí o její existenci či jejím umístění v rámci pravé hemisféry. Je pravda, že někteří lidé mohou být vytrénováni, aby si pamatovali své sny z faze REM spánku, a to prostřednictvím intenzivního podmiňování v bdělém stavu, ale i to může být spíše v důsledku vytváření drah v pravé hemisféře, ke kterým má levá hemisféra přístup po návratu do bdělého stavu, než že by to byla indikace jakéhokoli specifického vědomého zapojení levé hemisféry do procesu během faze REM spánku. V každém případě se zdá, že tři zjevné podmínky požadované pro dobrovolné navození mimotělního stavu u většiny jedinců jsou: (1) dosažení stavu hlubokého ticha v těle, takže bifurkační ozvěna zeslábne a je navozena rezonance přibližně na 7. Hertz, (2) synchronizace vzorců vln obou mozkových hemisfér a (3) následná stimulace pravé hemisféry mysli k dosažení stavu zvýšené bdělosti (což samozřejmě zabraňuje synchronizaci mozkové hemisféry, ale ne dřív než je stanovena dostatečná úroveň rozšířeného frekvenčního rozsahu, s cílem dopomoci dosažení stavu mimo tělo).

 


33. Potenciál sběru informací. Zdá se, že největší pozornost z hlediska vyvinutí/vypracování praktických využití techniky Gateway přitahuje ten potenciál získávání informací spojený se stavem mimo tělo. Naneštěstí, ačkoli stav mimo tělo může zjevně dosáhnout mnoho lidí bez nadměrného vynaložení času nebo úsilí, účely, ke kterým jej lze použít, jsou v současné době omezeny skutečností, že ačkoli jednotlivci v tomto stavu mohou vycestovat v okamžiku a to kamkoli buď v pozemské, nebo v jiných sférách, zkreslení informací v prvotním kontextu [tady nevím, zda tím „prvotním“ poukazují na tu pozemskou část] zůstává hlavním problémem. K dnešnímu dni, podle jednoho z trenérů v Monroe Institute, byly provedeny četné experimenty zahrnující osoby pohybující se z jednoho pobřeží na druhé ve stavu mimo tělo, aby přečetly sérii deseti počítačově generovaných čísel v univerzitní laboratoři. Ačkoli většina z nich pochytila dostatek číslic, aby bylo jasné, že jejich vědomí bylo přítomno, nikomu z nich se však nepodařilo zaznamenat správně všech deset. Zdá se, že je to způsobeno skutečností, že fyzická realita v současnosti není jediným holografickým vlivem, se kterým se jedinec může setkat ve stavu mimo tělo. Existují také energetické vzorce zanechané lidmi nebo událostmi, které se odehrávají na stejném fyzickém místě, a jsou zaznamenány, ale spíše z minulosti než ze současnosti. Kromě toho, jelikož myšlenky jsou produktem energetických vzorů a energetické vzorce jsou realitou, je také možné, že se jednotlivci setkají s myšlenkovými formami, když jsou v mimotělním stavu, a ty se mísí s fyzickou realitou a nelze je snadno odlišit. A nakonec, jak píše Melissa Jager, existuje další potenciálně problémová oblast v tom smyslu, že hologramy lze prohlížet pseudoskopicky, to znamená naruby nebo pozpátku stejně tak jako je lze vidět ve správné perspektivě. Některá z vyskytujících se zkreslení se nakonec mohou ukázat jako vysledovatelná z hlediska této příčiny, protože ve stavu mimo tělo tento jedinec může vnímat holografické energetické vzorce vyzařované lidmi nebo věcmi interagujícími v časoprostorové realitě v poněkud zkreslené podobě.

34. Úvahy o systému víry. V roce 1967 Alexandra David-Neel a Lama Yongden napsali knihu s názvem Tajná ústní učení v tibetských buddhistických sektách, z níž je převzat následující citát:

"Hmatatelný svět je pohyb, říkají Mistři, nikoli soubor pohybujících se objektů, ale pohyb sám o sobě. Nejsou zde žádné předměty "v pohybu", je to pohyb, který tvoří objekty, které se nám jeví: Nejsou nic jiného než pohyb.

Tento pohyb je nepřetržitý a nekonečně rychlý sled záblesků energie (v tibetštině „tsal“ nebo „shoug“). Všechny předměty vnímatelné našimi smysly, všechny jevy jakéhokoli druhu a jakéhokoli vzhledu, který si mohou osvojit, jsou tvořeny rychlým sledem okamžitých událostí."

Klasický popis univerzálního hologramu lze nalézt v hinduistické sútře, která říká:

"V nebi Indry, tam se říká, že je síť perel tak uspořádaná, že když se na jednu podíváš, uvidíš, že se v ní odrážejí všechny ostatní."

Citoval jsem tento citát, protože ukazuje, že koncept vesmíru, který nyní alespoň někteří fyzici začínají přijímat, je ve svých základních aspektech totožný s konceptem, který zná vzdělaná elita ve vybraných civilizacích a kulturách vysokého vzdělání ve starověkém světě. Pojem kosmického vejce je například dobře známý učencům obeznámeným se starověkými spisy východních náboženství. Zároveň teorie prezentované v tomto článku nejsou ani v rozporu se základními principy židovsko-křesťanského myšlenkového proudu. Koncept viditelné reality (tj. „stvořeného“ světa) jako vyzařování všemocného a vševědoucího božství, které je ve svém primárním stavu bytí zcela nepoznatelné. Absolutno v klidu v nekonečnu je koncept přímo z hebrejské mystické filozofie. Dokonce i křesťanský koncept Trojice prosvítá skrz popis Absolutna, jak je prezentován v tomto článku. Popis energie zcela v klidu, v nekonečnu odpovídá křesťanskému metafyzickému pojetí Otce, zatímco nekonečné sebe-vědomí sídlící v této energii, která poskytuje hybnou sílu vůle uvést část této energie do pohybu, aby vytvořila realitus odpovídající Synovi. Je tomu tak proto, že k dosažení sebeuvědomění musí vědomí Absolutna promítnout hologram sebe sama a pak jej navnímat. Tento hologram je zrcadlovým obrazem Absolutna v nekonečnu, stále existuje mimo čas a prostor, ale je o krok vzdálen od Absolutna a je skutečným činitelem veškerého stvoření (veškeré reality). A věčná myšlenka nebo pojetí já, které vyplývá z tohoto sebeuvědomění, slouží TADY CHYBI TEXT V ANGLICKÉ VERZI, tyto techniky jsou nám však známy v Astrální Akademii.

37. Motivační aspekt. Je to postup krok za krokem, který zahrnuje opakované procvičování příslušných technik, přičemž každý nový vhled je využit jako prostředek k pronikání dále během následných cvičných sezení. Ale rychlost pokroku je mnohem větší s přístupem Gateway než s transcendentální meditací nebo jinými formami mentální sebekázně a její obzory se zdají být mnohem širší, jelikož disciplína potřebná k jejímu praktikování se zdá být v rámci možností dokonce i netrpělivého, na výsledek orientovaného, skeptického pragmatika naší společnosti. Na rozdíl od jógy a jiných forem východní mentální disciplíny Gateway nevyžaduje nekonečnou trpělivost a absolutní osobní podřízenost a víru v systém disciplíny navržený tak, aby absorboval veškerou energii jedince po většinu života. Spíše to začne produkovat alespoň minimální výsledky za relativně krátkou dobu, takže je k dispozici dostatek zpětné vazby, která jedince motivuje a dodává mu energii, aby s tímto postupem dále pracoval. Rychlost, s jakou může jedinec očekávat pokrok, se zdá být méně funkcí počtu hodin strávených cvičením, a spíše je otázkou rychlosti, s jakou je schopen využít získané poznatky k uvolnění úzkosti a stresu v mysli i v těle. Zdá se, že tyto body energetické blokády jsou hlavní překážky k dosažení vyšších energetických stavů a soustředění mysli potřebné k rychlému postupu. Čím kompulzivnější, potažmo „upjatější“ je jedinec na začátku, tím více překážek mu zpočátku bude stát v cestě k dosažení hlubokého nebo bezprostředního zážitku, ale jak vhledy začnou přicházet a blokády se začnou rozpouštět, cesta vpřed se stane více a více jasnější a hodnota Gateway se posune ze stavu intelektuálního posuzování do stavu osobní zkušenosti.

38. Závěr. Existuje solidní a racionální základ z hlediska parametrů fyzikální vědy pro to, aby brána byla věrohodná z hlediska jejích základních cílů. Zdá se, že intuitivní vhledy nejen osobní, ale i praktické a profesní povahy jsou v mezích rozumných očekávání. Zdá se, že pokud se má vstoupit do Gateway ve zrychleném režimu, je zapotřebí fázový přístup pokud má být čas potřebný k dosažení pokročilých stavů změněného vědomí uveden do lépe zvládnutelných limitů z hlediska zavedení celoorganizačního využívání potenciálu Gateway. Nejslibnější přístup navržený v předchozí studii zahrnuje následující kroky:

A. Začněte používáním pásek Gateway Hemi-sync k dosažení lepšího soustředění mozku a k navození synchronizace hemisfér.

B. Poté přidejte silné frekvence spánku REM, abyste navodili klid levého mozku a hlubokou fyzickou relaxaci.

C. Poskytněte hypnotickou sugesci navrženou tak, aby umožnila jedinci navodit hluboký autohypnotický stav dle libosti.

D. Použijte autohypnotické sugesce k dosažení mnohem vylepšenějšího zaměření koncentrace a motivace při rychlém postupu pomocí cvičení Focus 12.

E. Poté opakujte kroky A a B po použití autohypnotické sugesce tak, že dojde k pohybu mimo tělo a jeho zapamatování.

F. Opakujte krok E, abyste dosáhli schopnosti dát stav mimo tělo pod vědomou kontrolou. Změňte hypnotickou sugesci s cílem zdůraznit schopnosti vědomě ovládat mimotělní pohyb a udržet jej i po skončení REM spánku.

G. Přibližte se k focusu 15 a 21 (únik z časoprostoru a interakce v rámci nových dimenzí) z perspektivy mimo tělo. 

H. Použijte multi-focus přístup k vyřešení problému se zkreslováním při cestách za shromažděním pozemských informací. Tento přístup zahrnuje využití tří jedinců ve stavu mimo tělo, tedy jednoho sledujícího cílový objekt zde, v časoprostoru, druhého, který jej sleduje ve Focusu 15 v momentě, kdy vklouzává do bezprostřední minulosti, a posledního, který jej sleduje v ohnisku 21, v momentě, kdy uniká z bezprostřední budoucnosti. Debriefujte všechny tři jednotlivce a porovnejte data získaná z těchto tří hledisek. Pokud se zajistíme, aby se všichni tři dostali ven z těla společně, ve stejném prostředí, jejich energetické systémy vědomí by měly rezonovat v sympatické oscilaci. Mohou se tak s větší účinností naladit na stejný cíl v různých rovinách (dimenzích).

I. Podporujte snahu všech jednotlivců zapojených do nadcházejících experimentů o plné sebepoznání, abyste zvýšili objektivitu v mimotělním pozorování a myšlení a odstranili osobní energetické blokády, které by mohly zpomalit rychlý pokrok.

J. Buďte intelektuálně připraveni reagovat na možná setkání s inteligentními, netělesnými energetickými formami v momentě překročení hranic časoprostoru.

K. Zařiďte, aby skupiny lidí ve stavu Focus 12 si sjednotily svá změněná vědomí s cílem vytvořit holografické vzory s ohledem na citlivá témata a tím odpudili možné nežádoucí mimotělní bytí.

L. Povzbuďte pokročilejší účastníky Gateway, aby vytvořili holografické vzorce úspěšného dosažení a rychlého pokroku pro pokročilé kolegy, s cílem jim pomoci projít systémem Gateway.

Pokud budou tyto experimenty prováděny, můžem doufat, že skutečně najdeme bránu k Bráně a do sféry praktické aplikace pro celý systém technik, které ji utváří.

Pokud si říkáte jaké to je být mimotělní cestovatel, ano, opravdu jste schopni si to vyzkoušet, nebo i s námi přímo prožít astrální cestování v tomto roce!

Kvůli tomu jsme vytvořili již úspěšný 11 měsíční kurz pro jednotlivce AstralniCestovani.cz, nebo živé setkávání v AstralniAkademie.cz

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat