Jak získat astrální proudění - 6 kroků k flow

Jak na to?

1) Ovládnutí vlastní mysli

Prvním důležitým krokem k jakémukoli úspěchu a vědomému tvoření vašeho života je ovládnutí vlastní mysli. Musíme se naučit pouštět nepotřebné myšlenky, a naopak žádoucích myšlenek se držet a nenechat se rozptylovat ostatními dotěrnými myšlenkami. K tomu, abychom se dokázali dostat do astrálního proudu, nám stačí ovládnout první dva kroky z návodu - odkaz zde.
Pomohou vám audio meditace od nás přímo stvořené.

2) Stanovení si životního cíle

Možná již trochu náročnější úkol, ale pakliže nevíme, kam směřujeme, jsme odsouzeni bloudit životem. Můžeme to připodobnit lodi plující v mlze bez kompasu. Tedy stanovme si náš životní cíl, smysl života. Jakmile jej najdeme, budeme moci každou činnost porovnávat s našim cílem. „Je tato činnost v souladu s mým cílem? Chci toto skutečně tvořit já, nebo to dělám kvůli někomu jinému?“ K tomuto kroku vám může pomoci tento návod:  Jak žít svůj vlastní život

3) Absolutní soustředění na vlastní aktuální činnost

Zde již využijeme naši dovednost z prvního bodu. Ovládneme jednu myšlenku a ostatními se nenecháme vyrušovat. Skutečně důležité je vtáhnout myšlenku (činnost) do své sféry, do svého bytí a svých vlastních pravidel. Nikoli vejít do pravidel dané činnosti. Jaký je v tom rozdíl? Když vtáhnete činnost do své sféry, vy určujete pravidla reality, a tedy můžete čas ohýbat dle svého. Když ale vstoupíte do reality dané činnosti, nastane situace, že čas uteče tak rychle a vy ani nebudete vědět jak.

4) Ignoruji vnější svět, pokud ho já sám nepotřebuji ke své tvorbě

Hodně silné tvrzení, ale pravdivé. Pokud chceme poznat astrální proud a naučit se v něm fungovat, nesmíme se nechávat využívat okolním světem. Do astrálního proudu se dostanete pouze ve chvíli, kdy děláte činnosti, které jsou v souladu s vámi.

5) Stanovení si činnosti na daný den

Na konkrétní den si stanovte činnosti, které budete přijímat do své sféry a nevymezujte si pro ně vyhraněný čas. Buďte Vládci své Síly a určitě se vám jednou stane, že místo očekávaných dvou hodin uplyne např. jen 30 minut.

6) Kdykoli vám to váš život dovolí, neřešte čas

Nechte hodinky doma, vypněte mobilní telefony a jen žijte. Mnoho lidí tvrdí, že jediná hodnotná komodita na tomto světě je čas, že každý máme na tomto světě jen omezený čas a to, jak ho rozdělíme, je jen na nás, a musíme dobře rozmýšlet, kam budeme náš čas investovat. Ale my již víme, že existuje pouze to, čemu věnujeme naše vědomí, a pakliže přestaneme dávat důležitost času a budeme trávit náš život smysluplně podle našich cílů, můžeme se dočkat jen kladných výsledků a naučíme se pracovat s časem, nikoli pro čas.

Pokračujte na článek o flow, astrální proudění.

Nové a moderní audio meditace

Přejít na web

Tvá cesta k úspěšnému 
- materiálnímu životu
- harmonickým vztahům
- hlubokým duchovním prožitkům

Vstup do Astrální akademie

Astrální cestování

Poznej život nezávislý na hmotném těle

Chci astrálně cestovat